Fairtrade Challenge 2020

Fairtrade Challenge skjuts upp till 2021

Globalt befinner vi oss i ett läge där människor ombeds att hålla nere antalet sociala kontakter och jobba hemifrån om de kan. Organisationer och företag står inför stora utmaningar. Eftersom Fairtrade Challenge uppmanar till mellanmänskliga möten och rekord i antal fikadeltagare bedömer vi att det bästa är att ställa in Fairtrade Challenge 2020 – och istället satsa på en härlig kampanj 2021 då vi förhoppningsvis kan ses och fika igen!