Fairtrade för skolan

Fairtrade för skolan är en inspirationskälla där lärare och skolledning erbjuds tillgång till pedagogiskt utbildningsmaterial om hållbar utveckling för undervisning både i och utanför klassrummen. Här finns en mängd olika verktyg och tips på hur man kan arbeta med hållbarhet i undervisningen.

Sedan 2011 ska svenska skolor bedriva undervisning där elever utvecklar en förmåga att ta del av en hållbar utveckling. Med hjälp av Fairtrade kan man koppla ihop de stora globala frågorna kring hållbar utveckling till elevernas egen vardag och möjligheten att påverka. Barn och ungdomar är viktiga för att skapa hållbara konsumtionsvanor, både idag och i framtiden!

Materialet ökar elevernas kunskaper om mänskliga rättigheter samt de ekonomiska och sociala delarna under begreppet hållbar utveckling. Det finns även tips på hur skolan i praktiken kan arbeta med hållbar konsumtion genom att byta ut sitt kaffe i kafeterian eller sportbollarna i gymnastiksalen till Fairtrade-märkt.

Bananens långa resa
Bland de pedagogiska materialen finns bland annat ”Bananens långa resa”, ett material framtaget för förskolan.

Vad ni får ut av Fairtrade för skolan:

    • Tips på inspirerande utmaningar och filmer
    • Kostnadsfria pedagogiska material med övningar och lärarhandledningar för alla åldrar
    • Undervisningsmaterial som hjälper er nå målen i Lgr11 och Gy2011 kring hållbar utveckling
    • Förbättra skolans hållbarhetsarbete genom roliga och enkla sätt som engagerar era elever

Fairtrades digitala ambassadörsutbildning

Vi på Fairtrade kan även erbjuda alla lärare och elever vår kostnadsfria digitala ambassadörsutbildning. Den kan användas i sin helhet eller bitvis i skolans undervisning kring hållbar utveckling och är en merit för alla såväl elever som lärare som genomgår den. Alla som slutför utbildning får ett kursintyg och kan titulera sig som Fairtrade-ambassadör.

Utbildningen går lika bra att genomföra enskilt som i grupp och den är mycket flexibel i sitt upplägg. Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en god förståelse för vad Fairtrade är, hur Fairtrade som certifiering fungerar och hur Fairtrade bidrar till att människor, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

I utbildningen får deltagaren följa med genom Fairtrades system, från råvara till färdig produkt. Utbildningen byggs upp av filmer där inspelade föreläsningar varvas med animationer och besök hos producenter.

Här kan ni läsa mer om Fairtrades digitala ambassadörsutbildning!