Hoppa till innehåll

Bjud in en föreläsare

Är du nyfiken på hur Fairtrade gör skillnad och på vilket sätt du kan bidra? Fairtrade Sveriges erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån era önskemål.

Inspirationsföreläsning av Fairtrades personal

Fairtrades personal skräddarsyr föreläsningar efter dina behov och målgrupp. Personalen har olika ansvarsområden och kan därför erbjuda olika vinklar på föreläsningar som passar perfekt till styrelsemötet, arbetsplatsträffen eller föreningens årsstämma. Vi på Fairtrade brinner för att sprida information om vad du kan göra för att vara med i arbetet att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Kontakta oss för en inspirationsföreläsning genom att fylla i bifogat formulär och skicka det hit.

Kostnad

Föreningen för Fairtrade är en ideell förening med begränsade resurser. När personal medverkar vid föreläsningar ber vi därför om ett bidrag till föreningens informationsverksamhet samt eventuell reseersättning. Storleken på bidraget varierar beroende på vem som kommer samt tidsåtgång. Att Ni varit med och bidragit till Fairtrades verksamhet redovisas i vår årsredovisning. Medlemsorganisationer i Föreningen för Fairtrade rabatteras med 2000 kr.

Ambassadörer för Fairtrade

Vid mindre omfattande informationsuppdrag som till exempel kortare föredrag och provsmakningar i butik kan Fairtrades frivilliga ambassadörer tillfrågas. Ambassadörer är volontärer för Fairtrade som alla har gått en ambassadörsutbildning. För vidarebefordran till lokala ambassadörer, fyll i bifogat formulär och skicka det hit.

Kostnad

För ambassadörernas medverkan utgår vanligtvis ingen avgift. Däremot ska ambassadörer alltid ersättas för eventuella utlägg, exempelvis resekostnader i samband med uppdraget.