Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion som drivs av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade Sverige. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

Engagerade i Tumba Kyrka som blev diplomerade av Fairtrades gäst Jennifer Mbuvi. Foto: Ida Arvebro.

Engagerade i Tumba Kyrka som blev diplomerade av Fairtrades gäst Jennifer Mbuvi, 2015. Foto: Ida Arvebro.

För att bli en Kyrka för Fairtrade ska en församling jobba med följande områden:

  • Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet.
  • Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
  • Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
  • Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade.
  • Informera och rapportera om sitt arbete.

Den första församlingen diplomerades 2009 och idag finns det fler än 140 diplomerade församlingar i Sverige. Du kan läsa mer om Kyrka för Fairtrade här.