pressmeddelande / 10 jun 2019

Eskilstuna kommun blir årets Fairtrade City 2018

Fairtrade Sverige har, utifrån en samlad bedömning av Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner, utsett Eskilstuna kommun till Årets Fairtrade City 2018.

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. Varje år utnämns Årets Fairtrade City till den kommun som särskilt utmärkt sig i strategiskt arbete och informationsarbete kring hållbar konsumtion.

Sex kommuner – Eskilstuna, Karlstad, Luleå, Lund, Umeå och Uppsala – har i år nominerats till utmärkelsen då de visat på ett stort engagemang och inspirerande arbete gällande hållbarhet, informationsinsatser, lokala samarbeten och rättvis handlade produkter i offentlig upphandling.

Eskilstuna tilldelas nu utmärkelsen Årets Fairtrade City för sitt stora engagemang och samverkan med lokala aktörer. Kommunen diplomerades 2011 och har sedan dess satsat stort på hållbarhet i sin upphandling i enlighet med Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Eskilstuna har tidigare vunnit utmärkelsen 2013.

Motiveringen för Årets Fairtrade City 2018

”Fairtrade City Eskilstunas engagemang och arbete är ett föredöme vad gäller kontinuitet och bredd. Det finns ett stort engagemang och samverkan med olika lokala aktörer i de informationsaktiviteter som genomförs. Det finns en god representation i styrgruppen för Fairtrade City ifrån både kommunen, civilsamhället och näringslivet. Eskilstuna är ett föredöme vad gäller offentlig upphandling av rättvis handlade produkter och initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City-diplomerade kommuner i Mälardalsregionen.”

– Det känns fantastiskt att ta emot detta pris och att se att vi som kommun fortsätter vårt hållbarhetsarbete framåt i enlighet med Agenda 2030. Att satsa på en hållbar konsumtion är viktigt både för oss som kommun men också för dem i början av handelskedjan, säger Marita Skog, utvecklingsdirektör på kommunen och med i Fairtrade-Citys styrgrupp.

En kommun i framkant

De senaste åren har Eskilstuna kommunlyckats skapa en bred samverkan i kommunen för rättvis handel och samlat flertalet lokala aktörer vid återkommande event, såsom Världsmiljödagen, Folk och Kultur, Barnens dag & cykeln dag och Springpride-festivalen. Föreläsningar, aktiviteter och filmvisning har hållits i en rad olika sammanhang, till exempel på ABF och Eskilstuna Folkhögskola. Eskilstuna har även initierat ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City i Mälardalsregionen (Eskilstuna, Västerås och Örebro) där nätverket träffas regelbundet för att lära och stödja varandra.

– Att ha tydliga mål framåt och förankra kommunens arbete med de globala målen är viktiga steg. Att utrota fattigdom är en stor fråga som kräver konkreta lösningar och hårt arbete. Ett lokalt arbete kan också bidra globalt, säger Marita Skog.

5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City

I dag finns det 63 kommuner i Sverige som är Fairtrade City-diplomerade. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City. Fairtrade City-konceptet startade i Garstang, Storbritannien, 2001 och finns i dag i över 2000 städer runt om i världen.

Läs mer om Fairtrade City här.