Meny

EU banar väg för rättvisare handel

Den Europeiska unionen har de senaste åren tagit flera viktiga steg i riktning mot en mer rättvis världshandel. Framgången beror till stor del på engagemang från EU-kommissionen. Fairtrade har träffat kommissionär Cecilia Malmström.

På sin hemsida listar EU-kommissionen ett antal prioriterade områden. För den som är intresserad av rättvis handel sticker vissa av punkterna ut lite extra. Det handlar bland annat om att kommissionen ska arbeta för ”en balanserad och progressiv handelspolitik för att möta globaliseringen” och att bli ”en starkare global aktör”. Under den rådande mandatperioden har EU-kommissionen introducerat flera nya sätt att främja rättvis handel. Handelskommissionär Cecilia Malmström har varit en pådrivande kraft i arbetet.

I maj 2019 är det omval till EU-kommissionen, som är en av EU:s viktigaste institutioner, bestående av en kommissionär från varje medlemsland. I nio år har Liberalernas Cecilia Malmström fått representera Sverige. Sedan 2014 är hon ansvarig för frågor som rör handel. Fairtrade träffade kommissionären under en frukost i Bryssel och ställde några frågor om EU:s handelspolitik.

Hur arbetar EU för rättvis handel?

– Att öka medvetenheten om rättvis och etisk handel är en av de viktigaste frågorna i EU:s handelsstrategi, ”Trade for All”, som jag la fram 2015. I den underströk vi vikten av såväl öppna marknader som hållbarhet och socialt ansvarstagande. Världens fattigaste länder har tullfri tillgång till EU:s marknad mot att de uppfyller krav gällande till exempel mänskliga rättigheter. Men rättvis handel är större än så. Därför jobbar vi systematiskt med att väcka uppmärksamhet och kunskap, till exempel genom seminarium och aktiviteter runtom i världen.

Vad är du mest stolt över att ha varit med och drivit igenom?

– Att vi lanserade initiativet EU Fair and Ethical Trade City Award är något som jag är särskilt stolt över. Den belgiska staden Gent blev vår första pristagare. Priset är tänkt att uppmärksamma och stödja lokala initiativ som sker runtom i Europa just nu och sätta ansvarsfull konsumtion i fokus. På det sättet hoppas vi kunna ge incitament till andra städer och regioner att stödja rättvis och etisk handel.

Vad innebär det att EU-kommissionen arbetar efter en värdebaserad agenda?

­­– Handel är inte bara bra för tillväxten, utan kan vara ett sätt att sprida EU:s värdegrund och respekten för mänskliga rättigheter. Våra avtal bidrar till skyddet av mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljöhänsyn genom att de innehåller bindande åtaganden. Sammantaget är EU världens största exportör, importör och investerare. Då har vi förstås ett ansvar för hur vi väljer att handla!

– Om sedan våra handelspartners inte uppfyller vad vi har kommit överens om så har EU-kommissionen en skyldighet att agera. Det gjorde vi nyligen gällande Myanmar och Kambodja, efter människorättsbrotten där. Vi har informerat länderna att vi tänker dra tillbaka landets förmånliga åtkomst till den europeiska marknaden. Nu pågår en dialog där länderna ges möjlighet att bevisa om de kommer vidta ordentliga åtgärder innan tillgången dras in.

Vad kan vi förvänta oss inför den nya mandatperioden?

­– Jag är övertygad om att kommissionen arbete för rättvis och etisk handel kommer att fortsätta under kommande år. Att öka uppmärksamheten kring dessa ämnen är verkligen en nyckelfråga, avslutar Malmström.

 

Läs Cecilia Malmströms tal från frukosten i Bryssel.
Läs mer om EU Cities for Fair and Ethical Trade Award.

Dela