Meny

Experter satte fokus på företags ansvar för mänskliga rättigheter

Varför behöver vi lagstifta om att företag ska respektera mänskliga rättigheter? Den frågan stod i fokus när Fairtrade Sverige bjöd in till ett webbinarium som en del av kampanjen Visa handlingskraft.

– Vi på Fairtrade tycker att det borde vara en självklarhet att varorna som du och jag konsumerar är producerade på ett schysst sätt. Alltså på ett miljömässigt hållbart sätt och utan negativ inverkan på mänskliga rättigheter, sa Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige, när webbinariet inleddes.

”Det finns en global enighet”

Under snart tio år har företag haft möjlighet att frivilligt implementera FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Men enligt folkrättsjuristen Sandra Atler, som var en av kvällens talare, står vi nu inför ett paradigmskifte.

– Det finns en global enighet om att det är dags att faktiskt säga att det är slut på fri vilja. Det är dags att se att företagen inte klarar det här själva, vi behöver sätta gemensamma standarder. Det är inte frivilligt längre att respektera mänskliga rättigheter, sa hon.

Sandra Atler jobbar på konsultföretaget Enact Sustainable Strategies där hon hjälper företag med mänskliga rättigheter. Dessutom var hon delaktig i arbetet med att utveckla de vägledande principerna som FN antog 2011. För att företag ska kunna veta att de inte kränker mänskliga rättigheter krävs samma typ av systematisk riskhantering som byggarbetsplatser använder sig av för att säkerställa hälsa och säkerhet, förklarade Sandra Atler.

– Allt det som är jättejobbigt att prata om, hantera och tänka på – att vi kanske har ett ansvar som företag, det är det som ska vara i fokus, sa hon under webbinariet.

Upprop för en lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

EU-kommissionen har lovat att presentera ett lagförslag till 2021. Hewan Temesghen poängterade dock att detta inte är någon garanti för att en lagstiftning kommer på plats. Därför är Fairtrade Sverige en av initiativtagarna till kampanjen Visa handlingskraft – ett upprop för en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, både i den egna verksamheten och i affärsrelationer.

– En lagstiftning skulle innebära att alla företag måste arbeta med mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än i dag. För om företag kan hållas ansvariga för kränkningar skapas incitament för att arbetsrätten tas på allvar globalt och att mänskliga rättigheter integreras i styrningen av företaget. Att det diskuteras i styrelserummen och genomsyrar hela verksamheten, sa Hewan Temesghen.

Stöd från företag och organisationer

Arvid Nordquist är ett av de 37 företag som hittills har ställt sig bakom uppropet Visa handlingskraft. Det har även 47 organisationer och 17 000 individer gjort.

– Vi som tillverkar produkter måste ta ansvar för att minimera vår påverkan. Vi måste också ta ansvar för de krav vi ställer i leverantörskedjan – och för att de kraven följs upp, sa Erica Bertilsson, hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist.

Hör Erica Bertilsson, Sandra Atler och Hewan Temesghen berätta mer i inspelningen av webbinariet här nedan.

Dela