Säkra påtåren – fika Fairtrade!

De som odlar vårt kaffe står inför sin största utmaning hittills. Klimatförändringarna har stor påverkan på den globala jordbruksproduktionen. Därmed hotas försörjningen för miljontals odlare världen över.

Att fika Fairtrade är ett enkelt sätt att bidra till att odlare får schyssta villkor och bättre möjligheter att tackla klimatutmaningarna. Ju fler vi blir som fikar Fairtrade desto större skillnad gör vi för de människor som odlar råvarorna till vårt fika.


Bjud in dina kollegor till en fika

Fikapausen är ett bra tillfälle att sätta sig in i hur Fairtrade gör skillnad för de människor som odlar råvarorna till vår fika. Använd filmer, broschyrer och övrigt material som finns tillgängligt för att lära er mer om Fairtrade.

Diskutera och fundera om det finns någonting ni kan göra på er arbetsplats för att stödja de odlare som producerar kaffet, chokladen och bananen som vi fikar.

Kan er fruktkorg alltid innehålla bananer som odlats med hänsyn till människa och miljö? Kan chokladbiten alltid vara producerad på ett sätt som ökar barns möjligheter att gå i skolan? Kan din arbetsplats ha Fairtrade-fika som standard?

”Att bekämpa klimatförändringarna är inte bara kenyanernas ansvar, utan hela världens. Låt oss alla arbeta tillsammans för att bekämpa klimatförändringarna, för framtida generationers skull.”

– Caroline Rono, kaffeodlare, Kenya

Så gör Fairtrade skillnad för odlare och klimat

Fairtrade-premien finansierar klimatsatsningar

Odlarna kan välja att investera Fairtrade-premien, den extra betalning de får vid försäljningen, till projekt som hjälper dem att hantera klimatutmaningarna. Det kan handla om investeringar i trädplantering, bevattning, diversifiering av grödor eller grön el.

Klimatutbildningar för odlare

Genom Fairtrade får odlarna utbildning i hur de kan rusta sig mot det förändrade klimatet. Det kan handla om att plantera mer motståndskraftiga grödor, att lära sig hur man använder vatten mer effektivt eller få stöd i att införa nya jordbrukstekniker.

Krav på miljö- och klimathänsyn

Odlare som vill bli Fairtrade-certifierade måste leva upp till våra krav på hållbart jordbruk. Det handlar bland annat om krav på att minska växthusgaser och öka kolinlagringen, undvika avskogning och skydda skogarna, motverka erosion och öka markens bördighet, och att använda vatten mer effektivt.


Om kampanjen

Tänk dig en måndagsmorgon utan kaffe. Ett förskolemellis utan bananer. Fika utan chokladbollar eller kladdkaka.

Många av våra mest populära fikaingredienser påverkas av klimatförändringarna. Grödor som kaffe, bananer och kakao odlas ofta i områden som påverkas av extrema väderförhållanden som torka, översvämningar och cykloner. Klimatkrisen påverkar alla, men odlarna är bland de mest utsatta. Deras försörjning hänger på hur vi klarar av att möta klimatförändringarna.

För många av oss känns kanske en måndagsmorgon utan kaffe som omöjlig att genomlida. Men vi skulle överleva. För de som odlar den mat som världen behöver är klimatförändringarna ett verkligt hot.

Genom att välja Fairtrade stöttar du odlarna i att tackla klimatutmaningarna. Ditt fikaval kan ge dem förutsättningar att plantera träd som skyddar mot solen, införa droppbevattning som sparar på värdefulla resurser eller odla nya grödor som mättar fler magar. Dessutom får odlarna mer betalt om de ställer om till ekologiskt jordbruk.

Tillsammans med alla andra i Fairtrade Challenge kan du bidra till att odlare och anställda får schysst betalt och bättre möjligheter att möta klimatförändringarna.

Fika Fairtrade – för odlarnas och klimatets skull!

”Vi har en stadig inkomst eftersom vi är en del av Fairtrade och får en Fairtrade-premie. Om Fairtrade inte fanns skulle priserna på bananer vara lägre och vi skulle inte vara lönsamma.”

– Roberto Gallo Castro, bananodlare, Peru

Fairtrades logotyp

Fairtrade är en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. När du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.