Meny

Fairtrade får erkännande för öppenhet

När Bond, en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer i Storbritannien, nyligen jämförde transparensen hos 48 ideella organisationer, hamnade Fairtrade International i topp.

2015_Kaffe_Kenya_Kabngetuny-Cooperative-960x641

Elizabeth Chepkwony skördar kaffebär.

Bond har jämfört och granskat vilken typ av information som finns tillgänglig på organisationernas hemsidor såsom exempelvis policy kring öppenhet och information om organisation, ledning, ekonomi, aktiviteter och resultat.

Rapporten konstaterar att det är avgörande för ideella organisationer att öppet, ärligt och aktivt kommunicera sitt arbete, vilka beslut som fattas och vilka resultat som uppnås. Den här typen av kommunikation ökar transparensen och kan göra ideella organisationer mer begripliga. Det kan också öka tilliten hos samarbetspartners och andra.

I rankingen av de 48 organisationerna hamnar Fairtrade International på en andra plats. Bond noterar också att Fairtrade International är en av ett fåtal organisationer som systematiskt publicerar alla egna utvärderingar. Hela 65 % av de ideella organisationerna i undersökningen publicerade inga resultat eller utvärderingar på sin webb under 2015.

Dela