nyheter / 05 feb 2015

Fairtrade förändrar liv i Kenya

Anställda med stärkt självkänsla och framtidstro, en ökad produktion och ökad försäljning. Sedan blomsterodlingen Harvest Limited’s Athi River blev Fairtrade-certifierad 2011, går affärerna strålande. Certifieringen har hjälpt Harvest att öka sin försäljning med 30 procent och gav produktionen en skjuts. Men viktigast av allt – de anställda har tagit fram en ambitiös utvecklingsplan för hur Fairtrade-premien ska nyttjas på bästa sätt. Något som inger hopp i såväl anställda som det omgivande samhället.

”Fairtrade har förändrat livet, och vi kommer att höja betydelsen av premien till en ny nivå”

säger Samuel Atieno, premiekommitténs ordförande. ”Om dessa premiepengar kan förändra livet för en anställd på så kort tid, ändra riktning för en familjs framtidsutsikter, och för ett helt samhälle, borde inte denna premie då också kunna förändra landets struktur? Vi tror att vi på sikt kommer att påverka Kenya och sedan även Afrika”, fortsätter Samuel Atieno.

När premiekommittén utvecklade sin plan kartlade de och vägde lokalsamhällets olika behov och utmaningar mot varandra.

Inspirationen till den långsiktiga visionen kom från Milleniemålen och dess efterträdare, Målen för hållbar utveckling, där de ser många av sina egna problem återspeglas. I samspel med de andra anställda, identifierade kommittén de viktigaste prioriteringarna för olika samhällsgrupper, exempelvis ensamstående mödrar. Tillsammans utvärderade de de olika prioriteringarna efter genomförbarhet och möjligheterna att försörja sig.

Rosor-Kenya-Harvest-Janet-Murkali-2014Premiekommittén består av sex kvinnor och sex män.

Kommittén har valt att ägna en del av premien till miljöprojekt i samhället, exempelvis att plantera träd längs med floden. Träd från den snabbväxande plantskolan doneras till lokalsamhället, skolor och sjukhus, och säljs till rabatterat pris till de anställda. Återplanteringen förhindrar jorderosion och bevarar avrinningsområdet. Det förbättrar också det lokala ekosystemet, som omfattar både krokodiler och flodhästar.

Harvest har haft verksamhet i 15 år och har cirka 700 anställda.

Varje år produceras över 35 miljoner rosor i växthusen vid Athi River. Trots att det angränsande området runtomkring Harvest är torrt, dammigt och inte har fått tillräckligt med regn de senaste åren, omges odlingarna av frodig grönska, blommor och träd – ett talande resultat av några av de insatser som gjorts tack vare Fairtrade-premien.

Rosor-Kenya-Harvest-anstalld-abetskraft-2014

Rosodlare på Harvest Limited’s Athi River Foto: Nathalie Bertrams

Aktivt miljöskydd är bara en av pelarna i premiekommitténs strategi.

De arbetar just nu med implementeringen av en ambitiös femårsplan som fokuserar på jämställdhet och miljöskydd.

Harvest erbjuder idag en del grundläggande service till sina anställda, som transport och gratis lunch, rent vatten, sjukvård och barnomsorg. Säkerhetsstandarden har förbättrats och lönerna har höjts genom kollektivavtalen. De anställda känner helt klart att Fairtrade har gjort arbetssituationen mer rättvis.

Förutom dessa förbättringar, får de anställda ta del av Fairtrade-premien.

10 procent över inköpspriset på Fairtrade-försäljningen ger dem ytterligare tillgångar som de kan investera efter behov. Ett exempel på detta är att hälften av de anställda valt att investera en del av premien i att betala sina barns terminsavgifter till gymnasieskola, vilket många föräldrar annars inte skulle ha råd med.

”Att kunna skicka sina barn till skolan är det viktigaste. Vår framtid ser ljusare ut – mina barn kommer ha en utbildning. Då får de ett bra liv”, säger Agnes Mulwa, en 34-årig blomsterskördare vars äldste son nu går i gymnasiet.

”Jag hoppas att det fortsätter såhär, så att mina två döttrar också kan få en utbildning. Utan Fairtrade på odlingen, hyser jag inget hopp om att mina barn kan gå i skolan”, säger Agnes Mulwa.

Andra exempel på utbildningsrelaterade insatser är det extra stöd i form av gratis bindor som säkerställer att flickor kan gå i skolan. Tidigare brukade tjejer skolka eller hoppa av skolan eftersom de inte hade råd med bindor. Programmet har inte bara minskat tjejers sjukfrånvaro i skolan, utan också ökat deras provresultat med hela 60 procent.

Andra investeringar omfattar:

  • En plan för förbättrade boenden, som erbjuder medel till anställda att börja bygga och förbättra sina hus
  • Bildandet av kvinnorättsgrupper för att kollektivt starta upp företag som kan möjliggöra en extra inkomst. Exempelvis mindre livsmedelsbutiker, gris- och boskaps farmar, eller kaninuppfödning.
  • Utbildning av anställda för att utveckla nya förmågor, exempelvis datorhantering eller att köra bil.

Alla dessa sociala, ekonomiska och utbildande projekt ger inte minst en ökad självkänsla hos deltagarna. Harvest premiekommitté fick Fairtrades utmärkelse för bästa premiekommitté i Afrika 2014.

”Det är häftigt att våra prestationer på så kort tid har fått sådan uppskattning och erkännande”, säger Lawrence Mwangi, kassör i premiekommittén.

”Med premiens fördelar, kan vi titta bortom vårt arbete och våra löner och utveckla en större vision. Det här motiverar oss att satsa ännu mer och vi lägger ännu mer kraft och resurser i vårt arbete”, avslutar Lawrence Mwangi.