Meny

Fairtrade-märkt ökar med 19 procent

Försäljningen av Fairtrade-märkt ökar för varje år. 2015 uppgick försäljningen av Fairtrade-märkta varor på den svenska marknaden till över 3,2 miljarder kronor vilket innebär att svensken i genomsnitt nu handlar Fairtrade-märkta produkter för 331 kr per år.

Den ihållande försäljningsökningen under 2015 visar att företag, organisationer och andra aktörer fortsätter att trappa upp sitt hållbarhetsarbete och att Fairtrade är en stor del av detta. Fairtrade har nu 86 procent kännedom – en ökning med 5 procentenheter från förra årets mätning.

Forsaljning-av-Fairtrade-markta-produkter-i-SverigeIdag väljer många konsumenter Fairtrade-märkt när de handlar och de potentiella konsumenterna ser ut att bara öka. Kännedomen ökar, inköpen ökar och viljan att betala mer för att varan är Fairtrade-märkt ökar.

Nästan nio av tio svenskar känner idag till Fairtrade, 86 procent av dessa köper minst en Fairtrade-märkt produkt per månad och nästan hälften säger att de kommer att öka sin konsumtion av Fairtrade-märkta produkter under det kommande året. Det visar en färsk undersökning från TNS Sifo.

– Fler och fler företag, kommuner, organisationer och inte minst konsumenter bryr sig om hur varorna producerats. Det ökade intresset för Fairtrade-märkt är goda nyheter för alla odlare och anställda bakom produkterna, säger Morgan Zerne, vd för Fairtrade Sverige.

Hållbar utveckling, hållbar konsumtion och fattigdomsbekämpning har aldrig varit mer aktuellt. I slutet av 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030, de 17 mål som ska möjliggöra visionen om en hållbar värld fri från fattigdom. Behovet av en långsiktig lösning för en hållbar värld är tydligt. Fairtrade ger odlare i länder med utbredd fattigdom ekonomiska förutsättningar att själva ta sig ur fattigdom.

En del i detta är den försäljningsbaserade Fairtrade-premie som odlarna får. 2015 genererade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige en premie till odlare i länder med utbredd fattigdom på totalt 65 miljoner kronor. Fairtrade-premien används till att utveckla lokalsamhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, t.ex. en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket/produktionen. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, en viktig del i en demokratisk process.

Trenden med en ökad försäljning av Fairtrade-märkta produkter gäller såväl Sverige och Norden som globalt.

– Vi ser att flera produktgrupper ökar i marknadsandelar. En faktor som bidragit till att nästan varannan ros nu är Fairtrade-märkt är att vi under de senaste två åren har sett två aktörer konvertera till 100 procent Fairtrade-märkta rosor. Utöver detta är mer än var sjätte banan Fairtrade-märkt, och var tionde kaffekopp som dricks i Sverige innehåller Fairtrade-märkt kaffe, säger Morgan Zerne.

För mer information:

För frågor:

Kontakta Therese Smedberg på press@fairtrade.se eller telefon 08-1220 89 18

Dela