Meny

Fairtrade-märkt ökar med 37 procent

94 procent av unga mellan 15 och 34 år känner till Fairtrade, av dem uppger 8 av 10 att de köper Fairtrade-märkta produkter varje månad. Detta framgår av Fairtrades årliga kännedomsundersökning. Intresset för Fairtrade-märkt återspeglas även i försäljningen. På tre år har försäljningsvärdet av Fairtrade-märkta varor mer än fördubblats och uppgår 2014 till över 2,7 miljarder kronor.

Konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt hållbara produkter. Under 2014 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter med 37 procent. Den kraftiga ökningen har drivits av flera värdemässigt stora produktgrupper. Försäljningen av Fairtrade-märkta bananer ökade med 95 procent och Fairtrade-märkt kaffe, den i kronor mätt största produktgruppen, ökade med 24 procent. Även vin och blommor har ökat under året, med 42 procent respektive 40 procent. Idag är mer än var tredje ros som säljs i Sverige Fairtrade-märkt.

-En fördubblad konsumtion på tre år visar att allt fler konsumenter bryr sig om hur varorna vi köper har producerats och att människan bakom produkten är viktig, säger Morgan Zerne, vd för Fairtrade Sverige.

­Fairtrade-märkta produkter – topp fem

Topp-fem-produkter-Fairtrade-2015

Att handla Fairtrade-märkt har blivit angeläget för allt fler konsumenter. Åtta av tio svenskar känner idag till Fairtrade. Av dessa uppger en av fyra att de köper fem eller fler Fairtrade-märkta produkter i månaden och över hälften uppger att de kommer öka sin konsumtion det kommande året. Kännedomen är särskilt hög bland unga, 94 procent, och av dem säger 79 procent att de köper Fairtrade-märkt varje månad. Det visar en färsk undersökning från TNS Sifo.*

Utvecklingen för Fairtrade-märkt sker jämsides med det ökade intresset för ekologiska produkter. Ett ökat fokus på hållbar utveckling är mycket positivt. För att odlare skall ha möjlighet att ställa om till ett mer miljömässigt hållbart jordbruk, krävs både kunskap, resurser och att odlaren får en betalning som täcker kostnaderna för en hållbar produktion, samtidigt som man har sina basala behov som mat, tak över huvudet och skolgång för barnen täckta.

-Om du som odlare inte har mat på bordet, kommer miljö och klimat frågor inte ligga högst upp på agendan. Odlare i länder med utbredd fattigdom måste ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan, säger Morgan Zerne.

Den 24 april släpper Fairtrade rapporten Det börjar med Fairtrade som fokuserar på hur fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete måste gå hand i hand, som en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Fairtrade i siffror 2014

Forsaljning-av-FT-markta-produkter-konsumentvarde

  • Försäljningen av Fairtrade-märkt ökade med 37 procent år 2014 jämfört med 2013.
    Svensken handlar Fairtrade-märka produkter för i genomsnitt 281 kronor per person och år.
  • Fairtrade-märkta bananer ökade med 95 procent och utgör nu 17 procent av den svenska marknadsandelen av bananer. Fairtrade-märkt vin och Fairtrade-märkta blommor kommer därefter med en ökning på 42 procent respektive 40 procent. Fler än 1 av 3 rosor är Fairtrade-märkta på den svenska marknaden.
  • Kaffe är fortsatt Fairtrades största produktgrupp sett till värde och den fortsätter att öka. Från 2013 till 2014 ökade kaffe med 24 procent. Svenskar drack kaffe för över 700 miljoner kronor under 2014.
  • Den svenska försäljningen av Fairtrade-märkta produkter bidrog till att odlare, förutom ett garanterat minimipris, fick en Fairtrade-premie på över 50 miljoner kronor. Odlarna beslutar själva om Fairtrade-premien skall investeras i utvecklingsprojekt i lokalsamhället eller för produktionshöjande åtgärder.
  • 65 procent av de Fairtrade-märkta varorna som sålts i Sverige under 2014 är även ekologiska.
  • 95 procent av svenskar mellan 15 och 34 år uppger att de känner till Fairtrade och 8 av 10 uppger att de köper Fairtrade-märkta varje månad.
  • Antalet Fairtrade-märkta produkter på marknaden fortsätter att öka. Nu finns det 2100 produkter på marknaden vilket är mer än en fördubbling sen 2010.
  • Idag finns det 1200 Fairtrade-certifierade producentorganisationer som omfattar över 1,5 miljoner odlare och anställda i 74 länder.

* En kännedomsundersökning om Fairtrade genomfördes av TNS-Sifo på uppdrag av Fairtrade Sverige under perioden 23 januari-5 februari 2015, genom 1000 webintervjuer.

För mer information

För frågor

Kontakta Emma Toft på emma.toft@fairtrade.se, telefon: 073-941 14 09
Magdalena Streijffert på magdalena.streijffert@fairtrade.se, telefon: 070-243 33 10

Fakta-Fairtrade-ruta

Dela