pressmeddelande / 21 apr 2017

Fairtrade-märkta produkter såldes för 3,6 miljarder 2016

Försäljningen av Fairtrade-märkt ökar för varje år. 2016 uppgick försäljningen av Fairtrade-märkta varor på den svenska marknaden till över 3,6 miljarder kronor vilket innebär att svensken nu i genomsnitt handlar Fairtrade-märkta produkter för 360 kronor per år.

2016 handlade svenskarna Fairtrade-märkta produkter för 360 kr per capita.

Statistiken från 2016 visar tydligt att företag, organisationer och andra aktörer fortsätter att trappa upp sitt hållbarhetsarbete och att Fairtrade är en stor del av detta.

”Vi ser ett ökat intresse för frågor där Fairtrade kan vara ett verktyg i företagens hållbarhetsarbete. Det handlar exempelvis om att hitta verktyg för att gå mot en levnadslön men också om att se till så att kostnaderna för en hållbar produktion täcks upp av betalningen för råvaran”, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige.

Trenden med en breddad syn på hållbarhet som inkluderar både människa och miljö håller med andra ord i sig. Efterfrågan från dagligvaruhandeln är fortsatt stor och en stor andel av den Fairtrade-märkta försäljningen, 63 procent, är numera också ekologiskt certifierad. Att konsumenter anser att produktion med hänsyn till etik och miljö är lika viktigt är också något som framkommer i en färsk undersökning från Katar Sifo.

I år är det 20 år sedan den första Fairtrade-märkta produkten kom ut i svenska butikshyllor. Sedan dess har Fairtrade gått från att vara den lilla uppstickaren till Sveriges mest kända etiska märkning på produkter.

”Utvecklingen för Fairtrade har gått i en rasande fart framför allt de senaste tio åren. 2005 hade Fairtrade ett hundratal produkter på den svenska marknaden och ett försäljningsvärde på omkring 80 miljoner. Idag består utbudet av cirka 3000 produkter och har ett försäljningsvärde på 3,6 miljarder. Att konsumenter har ett stort utbud att välja på ökar möjligheten för odlare att få en tryggare försörjning”, fortsätter Morgan Zerne.

Inte minst har Fairtrade under dessa 20 år gått från att vara en relativt okänd märkning till att nu ha 88 procent kännedom, och bland unga mellan 15-34 år är kännedomen så hög som 94 procent. Detta enligt en undersökning från Katar Sifo.

Snabba fakta – svensk försäljning av Fairtrade-märkta produkter 2016

  • Mer än varannan ros (51 %*) som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt.
  • Var tionde kopp kaffe som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt (10 %*)
  • Mer än var sjätte banan som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt (ca 17 %*)
  • Te ökade med 28 %* under 2016 och utgör numera ca 6 % av den svenska marknaden.

Under 2016 har andelen te i offentliga upphandlingar ökat betydande.

Försäljning 2016Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare.

* Procentuell andel av den svenska marknaden.

Mer information

Kontakt

Therese Smedberg, pressansvarig Fairtrade Sverige, mail: press@fairtrade.se, tel: 08-12 20 89 18