Meny

Fairtrade-märkta produkter såldes för 3,8 miljarder 2017

Intresset för hållbarhetsfrågor och Fairtrade-märkta produkter i Sverige fortsätter att växa. Under 2017 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta varor med sex procent.

Försäljningssiffror 2017. Under 2017 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta varor till 3,8 miljarder kronor, en ökning på cirka sex procent i jämförelse med föregående år. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 376 kr per år.

Fairtrade är i dag Sveriges mest kända etiska och miljömässiga märkning, enligt en kännedomsundersökning från Kantar Sifo. Samtidigt växer intresset för hållbara produkter som värnar om mänskliga rättigheter. Tre av fyra handelsföretag arbetar i dag aktivt med hållbarhet. Samtidigt anser tre av fyra konsumenter att det är viktigt att företag de köper av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, enligt siffror från Svensk Handels senaste hållbarhetsundersökning.

­ – Vi ser hur det blir allt mer viktigt för näringslivet att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är även satsningar som går hand i hand med regeringens arbete med Agenda 2030 och målet att minska världens fattigdom. I dag finns det ett stort utbud med över 2200 Fairtrade-märkta produkter, vilket gör det lättare för konsumenter att välja hållbara alternativ som värnar om mänskliga rättigheter, säger Morgan Zerne, VD Fairtrade Sverige.

Intresset för ekologiska varor är också något som ständigt ökar. Ungefär 67 procent av konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden är ekologiskt certifierade. Fairtrade arbetar med tydliga miljökriterier som verkar för att minimera användningen av miljöskadliga metoder och successivt stärka kraven på ökad miljöhänsyn.

Flera starka produktgrupper

Godis och te tillhör de produktgrupper som ökat allra mest under 2017 med 54 procent respektive 16 procent. Under året har även försäljningen av Fairtrade-märkt glass ökat med tio procent och står i dag för cirka nio procent av marknaden.

Också Fairtrade-märkta rosor fortsätter att öka på den svenska marknaden. Mer än varannan snittros som säljs i landet är nu Fairtrade-märkt. Kaffe fortsätter att vara en stabil produktgrupp: Var tionde kopp kaffe som dricks i Sverige är Fairtrade-märkt.

Arbete för bättre globala arbetsvillkor

Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare.

Dela