Meny
Foto: Reform Act/ Fairtrade Sverige

Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse 2019

Fairtrade-märkta produkter säljs i 158 länder och den globala försäljningen fortsätter att öka. Det ger direkta positiva effekter i människors liv. Nu finns Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse för 2019.

Anchitu Kasa, rosodlare i Etiopien, pryder förstasidan på Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse 2019.

Läs Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse.

2019 fortsatte den globala handeln att lyfta folk ur fattigdom, samtidigt som antalet undernärda i världen har ökat. Vi lever i en tid där stora landvinningar omintetgörs av klimatförändringar, orättvisa handelsvillkor och konflikter. De som drabbas hårdast är människor som Anchitu Kasa, som redan jobbar hårt för att bygga en bättre tillvaro för sig och sitt lokalsamhälle. Det är därför Fairtrade behövs, för att odlare och anställda ska kunna ta sig ur fattigdom och förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Anchitu Kasa är anställd på världens största rosplantage i Etiopien. Hon är ansiktet utåt för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse. Tillsammans med 1,7 miljoner odlare gynnas hon dagligen av Fairtrade i sitt liv och arbete. Det är en ökning av antalet Fairtrade-certifierade odlare med omkring 100 000 personer.

112 personer i Sverige valde också att bli Fairtrade-ambassadörer under året. Fem butikskedjor säljer numera endast Fairtrade-certifierade rosor, och i Mount Meru i Tanzania har blomsterodlare fått över 30 procent högre lön tack vare Fairtrade. Samtidigt verkar Fairtrade i en komplex värld, där lönerna för anställda i länder med utbredd fattigdom i genomsnitt bara uppgår till cirka 65 procent av en så kallad levnadsinkomst.

Detta och mycket mer kan du läsa om i Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse 2019.

Dela