Rosa Maribel Galecio Medina arbetar med bananproduktion i Peru. Foto: Linus Hallgren

nyheter / 02 maj 2014

Fairtrade viktigt när sjukdomar och extrema väder utmanar bananproduktionen

En ny variant av Panamasjukan (TR4), en svampsjukdom som angriper bananplantor, sprider sig och hotar världens bananproduktion rapporterar FAO, FN:s livsmedels – och jordbruksorganisation. Samtidigt utmanas världens bananodlare av skördar som slår fel på grund av tropiska stormar, klimatförändringar och en flera andra växtsjukdomar.

Detta riskerar att få betydande konsekvenser för många människors matförsörjning, inkomster och anställningsmöjligheter i länder med redan utbredd fattigdom. Fairtrade-certifieringen bidrar till att odlare får utbildning, stöd och ekonomiska förutsättningar att handskas med dessa utmaningar.

Rosa Maribel Galecio Medina arbetar med bananproduktion i Peru. Foto: Linus Hallgren

Rosa Maribel Galecio Medina arbetar med bananproduktion i Peru. Foto: Linus Hallgren

Panamasjukan är en svamp som angriper bananplantans rotsystem och har på senare tid spridits från Asien, via norra Australien till länder i norra Afrika. Nu befaras att sjukdomen ska få fäste i Latinamerika där stora delar av världens bananproduktion finns. TR4 är mycket svår att bekämpa när den fått fäste och konsekvenserna riskerar därför att bli katastrofala.

FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, uppmanar därför bananodlande länder att nu förstärka kontrollen av de odlingar som finns i respektive land. Dessutom behövs utbildningsinsatser, riskhantering och tekniskt stöd till bananodlarna för att undvika vidare spridning av sjukdomen.

Problemen med Panamasjukan TR4 är endast en av flera stora utmaningar som bananodlare står inför. Många bananodlare drabbas redan hårt av andra växtsjukdomar och insektsangrepp, som ofta är ett resultat av eller förstärks av förändrade mönster för nederbörd och årstider. Extrema väderfenomen som tropiska stormar, oväntade regn- och torrperioder bidrar allt oftare till att skördar slås ut. Samtidigt utsätts odlarna för stor prispress som ofta resulterar i att de helt saknar möjlighet att arbeta proaktivt för att förhindra plantsjukdomar och hantera konsekvenserna av utslagna skördar.

Läs mer i Fairtrades rapport Schyssta bananer >>

För att ha möjlighet att hantera dessa utmaningar är det avgörande att odlarna får tillgång till kunskap om problemen, men även får en betalning som täcker produktionskostnaderna. Fairtrades minimipris och Fairtrade-premie ger odlarna en ekonomisk möjlighet att arbeta aktivt med preventiva åtgärder, som till exempel gemensamma projekt för övervakning av odlingarna, utbildning och informationsinsatser för odlare kring problembild, effektiv skadehantering och odlingstekniker som motverkar växtsjukdomar och andra problem som hotar skördarna och produktiviteten.

Aktiva konsumentval är ett av flera viktiga verktyg i arbetet för att reducera effekterna av klimatförändringarna för odlare. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter får odlare och anställda möjlighet att själva kunna påverka sin livs- och arbetssituation. Långsiktiga handelsrelationer där ett minimipris betalas för råvaran, som garanterar att produktionskostnaderna täcks, ger en stabil inkomst. Detta innebär att odlare inte behöver överutnyttja viktiga resurser för att överleva. Dessutom ges de större möjligheter att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Läs mer om effekterna av Panamasjukan:

Läs mer om Fairtrade, miljökriterier och klimat >>

Läs mer om varför det är viktigt att välja Fairtrade-märkta bananer i rapporten Schyssta bananer >>