Meny

Fairtrades nya textilstandard ska skydda anställda i textilindustrin

I veckan offentliggjordes Fairtrades nya textilstandard; det första steget mot att förändra textilindustrins försörjningskedja och dess affärsrutiner. Textilstandarden syftar till att skydda hela kedjan av anställda inom textilindustrin och innehåller kriterier för arbetsförhållanden, levnadslöner och anställdas rättigheter. Den öppnar dessutom upp för fler hållbara fibrer utöver bomull.

Genom den nya textilstandarden kan företag inom textilindustrin teckna avtal med Fairtrade och ta ansvar för de ekonomiska och sociala arbetsförhållandena för anställda genom hela produktionskedjan. Dessutom kommer dessa företag att vara ansvariga för att arbeta fram rättvisa och långsiktiga inköpsrutiner, vilket är en förutsättning för att kunna införa höjda löner. Detta är den första standarden som kräver levnadslöner inom en fast tidsram – sex år.

The sewing room of a cotton manufacture.

Grunden för textilstandarden är Fairtrades befintliga Hired Labour Standard. Genomgripande syftar den nya textilstandarden till att stärka anställda på fabrikerna och göra det möjligt för dem att självständigt förhandla om sina arbetsvillkor.

Det här är det första steget mot att implementera Fairtrades Textilprogram som går ut på att förändra textilindustrins hela produktionskedja och dess affärsrutiner. Textilprogrammet kommer att innehålla den form av producentstöd som idag erbjuds odlare och anställda, men är specifikt för textiltillverkning.

FLOCERT, som är en oberoende granskare av Fairtrade, kommer även att granska att kriterierna i textilstandarden efterföljs.

Alla textilföretag är välkomna att tillsammans med Fairtrade på allvar börja arbetet med att skapa en rättvis textilproduktion. När hela kedjan i tillverkningsprocessen har blivit certifierad i linje med Fairtrades textilstandard, kommer slutprodukterna att bära Fairtrade Textile Production-märket. Fairtrade förhandlar i skrivande stund med intresserade företag och hoppas på att kunna presentera tecknade avtal inom kort. Textilstandarden börjar gälla från juni 2016.

Kontakt för mer information:

Giovanna Schmidt, Communications Officer, Fairtrade International, +49 228 949 23 236 / +49 172 541 6076, press@fairtrade.net

Dela