Kakaobönor i påse. Original photo from Latin America and Caribbean, Dominican Republic/ Marvin del Cid

nyheter / 16 maj 2016

Fairtrades råvaruprogram till svenska marknaden

Nu kommer Fairtrades råvaruprogram till den svenska marknaden. Råvaruprogrammet, som lanserades internationellt 2014, är ett komplement till befintlig Fairtrade-märkning och har fokus på råvarorna bomull, kakao och socker. Syftet är att, utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem, öka producenternas försäljningsvolym och därmed nyttan för odlaren.

Kakaobönor i påse. Original photo from Latin America and Caribbean, Dominican Republic/ Marvin del Cid

I Fairtrades råvaruprogram ligger fokus på den enskilda råvaran och på ökade försäljningsvolymer för odlaren. Råvaruprogrammet öppnar nya möjligheter för odlare att ta del av den ökade efterfrågan på hållbart odlad kakao, socker och bomull. Programmet innebär ytterligare ett sätt för företag att arbeta med Fairtrade och ger odlarna ökade möjligheter att få sälja sina råvaror som Fairtrade. Odlarna får därmed större del av de fördelar som Fairtrade innebär, såsom Fairtrades minimipris och Fairtrade-premien.

Inom ramen för råvaruprogrammet köper företag Fairtrade-certifierad kakao, socker eller bomull för användning inom olika produkter eller inom hela sin produktion utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem. Det vill säga utan att slutprodukten blir Fairtrade-märkt och därmed utan Fairtrade-märkningens krav på att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i produkten ska vara det. Ökade försäljningsvolymer för odlarna ger möjlighet till fortsatt ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i lokalsamhället kring produktionen. Det innebär också fler produkter på marknaden och ökar möjligheten för konsumenter att göra hållbara val i butiken.

Faktarutor-råvaruprogrammet-Fairtrade

De företag som väljer Fairtrades råvaruprogram för sitt hållbarhetsarbete kommunicerar detta genom ett programmärke för respektive råvara (bomull, kakao, socker), antingen enbart i sin affärskommunikation eller direkt på produkten, tillsammans med en obligatorisk programtext kring volymen Fairtrade-certifierad råvara kopplad till produkten.

Fairtrade handlar om att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det är dessa människor som står i fokus för hela Fairtrades verksamhet. Och det är med detta syfte som Fairtrades råvaruprogram lanserades 2014. Odlare inom Fairtrade-systemet har efterfrågat nya möjligheter att få större avsättning för sina råvaror. Inom produktgrupperna bomull, kakao och socker har många Fairtrade-certifierade odlare speciellt stora utmaningar att få avsättning för sin produktion på den internationella marknaden. Idag säljer t.ex. Fairtrade-certifierade kakao-odlare i genomsnitt 40 procent av sin skörd som Fairtrade. Och Fairtrade-certifierat socker utgör endast 1 procent av världsmarknaden. Genom Fairtrades råvaruprogram får odlarna fler potentiella köpare och fler försäljningskanaler för råvaran.

En ökad försäljning möjliggör för odlarna att investera i odlingarna och dess omgivande samhällen, och möjliggör för Fairtrade att investera i ytterligare stödprogram, skräddarsydda för att möta varje specifik utmaning och behov. Många kakaoodlare, särskilt i Västafrika, behöver stöd i hur organisationen kan omvandlas till en stark, blomstrande affärsverksamhet.

Detta stöd omfattar:

  • Utbildningsprogram för organisationens odlare – som ofta är spridda över flera avlägsna byar
  • Stöd i att förbättra kvaliteten i deras kakao
  • Förbättra förhandlings- och affärskunskaper

Idag har många större internationella företag avtalat om inköpsvolymer kopplade till Fairtrades råvaruprogram, däribland Mars, Ferrero, Coop i Schweiz, Lidl i Tyskland och AEON i Japan. De första produkterna lanserades under 2014 och fler företag tillkommer hela tiden. Inom kort lanseras de första produkterna i Sverige.