Kakaobönor i påse. Original photo from Latin America and Caribbean, Dominican Republic/ Marvin del Cid

nyheter / 04 Feb 2014

Fairtrades råvaruprogram för bomull, kakao och socker ska gynna ännu fler producenter

Genom lanseringen av Fairtrades råvaruprogram under 2014 förväntas försäljningen av Fairtrade-certifierad bomull, kakao och socker öka markant. Redan vid årets inledning har nio större företag ingått avtal om inköpsvolymer som kommer att göra tydliga skillnader för såväl befintliga som nya Fairtrade-certifierade producenter.

Med start 2014 lanseras Fairtrades råvaruprogram, som komplement till befintlig Fairtrade-märkning och med fokus på bomull, kakao och socker. Syftet är att bidra till ökade försäljningsvolymer för producenten, utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem.

Råvaruprogrammet tar sin utgångspunkt i själva råvaran, inte på märkningen av slutprodukten och inte på det befintliga kravet att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i en produkt ska vara det. Ett företag kan alltså genom råvaruprogrammet välja att köpa upp endast en Fairtrade-certifierad råvara, för t ex en hel produktserie eller för en mer generell hållbarhetssatsning, varpå detta sedan kommuniceras genom ett specifikt programmärke för den specifika råvaran.

Stora företagssatsningar redan under 2014

Nio större företag har redan i inledningen av 2014 avtalat om att vara en del av Fairtrades råvaruprogram, däribland Mars, Coop i Schweiz, Lidl i Tyskland och AEON i Japan. En direkt följd av dessa satsningar är bland annat en förväntad 16-procentig försäljningsökning av Fairtrade-certifierad kakao, vilket tydligt gynnar såväl befintliga som nya Fairtrade-certifierade kakaoproducenter världen över. En liknande utveckling är att vänta även för bomull och socker.

Varför ett råvaruprogram?

Av världens totala kakaoproduktion säljs idag endast 1,2 procent som Fairtrade-märkt. För bomull och socker är siffran ännu lägre, detta samtidigt som vissa producenter inte lyckas sälja hela sin produktion som just Fairtrade-certifierad, dvs till ett bättre pris och med Fairtrade-premien som ett viktigt verktyg för samhälls- och verksamhetsutveckling. Samtidigt vill fler och fler företag ta större etisk hänsyn i den globala handeln, genom att allt oftare inkludera hållbarhetsfrågan i sin kärnverksamhet. Fairtrades råvaruprogram är ett svar på denna utveckling.

Mer nytta för ännu fler producenter

Genom råvaruprogrammet får producenten fler potentiella köpare och fler försäljnings­kanaler för råvaran. Samtidigt innebär ökade försäljningsvolymer möjlighet till fortsatt ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i lokalsamhället kring produktionen. Inte minst blir effekten av Fairtrade-premien ännu mer påtaglig genom större investeringar i t ex utbildning, hälsovård och verksamhetsutveckling.

Se intervjun med Fortin Bley – kakaoodlare i Elfenbenskusten – i vilken han uttalar sig om nyttan med Fairtrades råvaruprogram.

Mer information
Läs mer om Fairtrades råvaruprogram i faktabladet eller på Fairtrade Internationals hemsida.

För frågor, kontakta kommunikationsansvarig Maria Granefelt på 08-1220 89 08 eller maria.granefelt@fairtrade.se