Hur finansieras Fairtrade Sverige? Tar Fairtrade ut någon vinst?

Fairtrade Sverige AB finansieras genom licensintäkter. De intäkter som bolaget har används i arbetet med att utöka antalet licenstagare och utbudet av Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden.

Det inkluderar även kampanjarbete, trycksaker och annat informationsarbete. Utöver detta, går även delar av intäkterna till Fairtrade Internationals arbete med kriterieutveckling och stöd till odlare och anställda.

Föreningen för Fairtrade är en ideell förening som får sina intäkter från medlemsorganisationer och projektmedel från bland annat Konsumentverket, Sida och Postkodlotteriet. Dessa medel går till informationsspridning och att öka kunskapen om Fairtrade gentemot konsumenter. De pengar som inte används efter projektens utgång betalas tillbaka till respektive bidragsgivare.