Hur motverkar Fairtrade barnarbete?

Uppskattningsvis är cirka 150 miljoner av världens barn involverade i arbetsformer som negativt påverkar barnets utbildning, hälsa och säkerhet (ILO 2017).

Fairtrade arbetar med att motverka fattigdom – grundorsaken till förekomsten av barnarbete. Det sker genom kriterier för ekonomisk, social och miljömässig utveckling, samt certifiering och kunskapsöverföring. Certifierade producentorganisationer får genom Fairtrade förbättrade ekonomiska villkor, en stabilare ekonomi och ökade möjligheter för barn att gå i skolan istället för att arbeta.

Fairtrade har utvecklat sina kriterier, kontrollen och kontrollverktyg i enlighet med ILO:s konventioner (nr 29, 105, 138 och 182). Fairtrade förbjuder att barn under 15 år arbetar som anställd arbetskraft. Inget barn under 18 år får vara involverade i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan, som påverkar deras utbildning eller utveckling.

Däremot får barn hjälpa till med arbete på familjens gård, men under strikta riktlinjer. De får arbeta efter skolan och på skollov. Arbetet måste överses av en vuxen familjemedlem, får inte hindra skolgång (att barnet är för trött eller blir sjukt) eller negativt påverka barnets personliga utveckling och hälsa. Arbetet får inte vara farligt och exploaterande eller hindra barnets generella utveckling.

Regelbundna kontroller genom Flocert

Certifierade odlingar eller plantager kontrolleras regelbundet av kontrollorganet Flocert. Om barnarbete upptäcks finns ett åtgärdssystem som omedelbart vidtas för att skydda barnet i fråga. I allvarliga fall kan Fairtrade-certifieringen dras tillbaks för producentorganisationen. Utgångspunkten är att Fairtrade med olika stödåtgärder skall hjälpa producentorganisationen att rätta till problemen, för att de sedan ska kunna fortsätta bedriva handel på villkor som skapar en väg ut ur fattigdomen.

Utöver Fairtrades kriterier jobbar Fairtrade International även med ett flertal olika förebyggande projekt för att motverka barnarbete. Läs mer på Fairtrade Internationals hemsida.