Hur stor andel av de Fairtrade-certifierade produkterna är ekologiska?

I Sverige är 67 procent av Fairtrade-märkta produkter även ekologiskt certifierade.

På grund av det starka globala intresset för miljöfrågor kan man anta att den totala andelen Fairtrade-produkter som är ekologiskt certifierade kommer att fortsätta växa även globalt. I dag finns inga siffror på totala mängden ekologiska Fairtrade-produkter globalt eftersom andelen varierar så mycket mellan olika produktgrupper och länder. Kontakta oss för att få veta mer om respektive produktgrupp.