Vad är etisk handel?

Etisk handel är ett senare begrepp än rättvis handel och har ingen klar organisationsbas utan fungerar mer som ett internt regelverk.

Det handlar om att ta hänsyn till etiska aspekter i handelskedjan och baseras ofta på företagens egna interna arbete där uppförandekoder, ofta baserade på ILO:s kärnkonventioner, är det främsta verktyget. Exempel på andra aktörer som är engagerade för etisk handel är SwedWatch, Fair Action, fackföreningar och kampanjen Rena Kläder.