Vad är Fairtrade International?

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Fairtrade International bildades 1997 och har sitt säte i Bonn, Tyskland.

Fairtrade International är en paraplyorganisation som förenar ett 20-tal nationella Fairtrade-organisationer (t ex Fairtrade Sverige) samt producentnätverk som representerar Fairtrade-certifierade producentorganisationer i Latinamerika, Afrika och Asien.

Fairtrade International utvecklar Fairtrade-kriterierna samt fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, bland annat med hjälp av drygt 50 regionala representanter runt om i världen. Deras jobb består bland annat i att ha en tät kontakt med producentorganisationer inom en viss region; att erbjuda information, råd och utbildning samt att hjälpa odlarna att leva upp till internationella Fairtrade-kriterier och hitta nya marknader för sina produkter.

Fairtrade Internationals arbete finansieras av de nationella Fairtrade-organisationerna, bland annat genom licensintäkter från de varor som säljs på respektive marknad samt genom sökta organisationsbidrag.