Vad betalar producenten för att vara Fairtrade-certifierad?

Från och med 2004 tar Flocert ut en avgift av producentorganisationen som täcker den administrativa kostnaden för en ansökan av ett certifikat eller förnyelse av ett certifikat, samt kostnad för kontroller.

Kostnaden varierar beroende på hur många medlemmar som ingår i producentorganisationen samt antalet certifierade råvaror. I genomsnitt består en producentorganisation av drygt 1250 medlemmar, vilket ger en årlig kostnad på cirka 35 kr per odlare (eller familj). Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per odlare, och vice versa.

Certifieringsavgiften är för de allra flesta producentorganisationer en mindre investering i relation till de vinster och fördelar, som kommer med tillgången till en internationell marknad för Fairtrade-produkter. Med certifieringen får producentorganisationen även del av Fairtrades stödtjänster, såsom utbildning och producentstödsprogram.

Fairtrade-certifieringen är frivillig och ser odlarna att det kostar mer än vad de tjänar så kan de lämna certifieringen.