Vad kostar en Fairtrade-märkt produkt?

Fairtrade menar att handel och konkurrens inte får ske till priset av att mänskliga rättigheter kränks. Dessutom måste odlaren få en betalning som täcker kostnaderna för en hållbar produktion.

Fairtrade-märkta produkter är ofta något dyrare än en motsvarande konventionell produkt. Detta beror bland annat på att Fairtrade-kriterierna syftar till att odlarna som lägst ska få ett minimipris vid försäljningen av råvaran, som täcker produktionskostnaden.

Dessutom får odlarna en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset – som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar. Kriterierna motverkar även barnarbete och diskriminering samt främjar demokratiutveckling och miljöhänsyn.

Men det slutgiltiga priset gentemot konsument sätts alltid av marknaden, utifrån utbud och efterfrågan. Ju större kvantiteter som säljs, desto lägre blir priset gentemot konsument, och vice versa. Detta gäller även för en Fairtrade-märkt produkt – lägre volymer ger en högre styckkostnad. För t.ex. kaffe kan dessutom prisskillnaden ibland bli extra stor, då konventionellt kaffe ofta är en prissänkt lockvara i butiken. Per kopp handlar det dock bara om ca 15-20 öres skillnad.