Vem kan bli en Fairtrade-certifierad producent?

Fairtrades vision är att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Vilka länder som omfattas redovisas i Fairtrade Internationals Geographical Scope. Urvalet sker utifrån faktorer såsom inkomst per capita, inkomstklyftor, och andra sociala och ekonomiska indikatorer (vägledande är OECD-DAC:s förteckning över länder som mottar biståndsmedel, Världsbankens Gini Index och Human Development Index).

Ytterligare en viktig parameter är i vilka länder Fairtrade International bedöms kunna ha en långsiktig positiv inverkan samt möjlighet att tillhandahålla producentstöd. Fairtrade Internationals Geographical Scope revideras var femte år.

Alla producentorganisationer i länder på listan som anser sig vilja och kunna leva upp till internationella Fairtrade-kriterier kan göra en ansökan till Flocert. Därefter följer en certifieringsprocess som bl. a. innefattar en inledande inspektion och efter beslut om certifiering uppföljande kontroller.

Läs mer om certifiering och kontroll här.