Meny

Fashion Revolution Day – Vad säger dina kläder om dig?

För fem år sedan rasade textilkomplexet Plaza ihop i Bangladesh. Över 1000 textilarbetare avled och flera tusen skadades. Tragedin ledde till en häftig debatt om textilarbetarnas arbetsförhållanden som startade den globala satsningen Fashion revolution.

Fashion Revolution Day. Vilka kläder du väljer att ha på dig säger mycket om vem du är. Kanske väljer du plagg utifrån komfort, färg eller stil – men det du har på dig kan också verka för att göra stor skillnad för de människor som dagligen arbetar i en tuff textilindustri. I Sverige köper vi cirka 13,5 kg textiler per person varje år. Det handlar om kläder för tusentals kronor men faktum är: Vi betalar alldeles för lite för kläderna vi bär.

I dag arbetar runt 75 miljoner människor i textilindustrin. 80 procent av dem kvinnor mellan 18 och 35 år. Textilindustrin tillhör den bransch som kräver den största arbetskraften globalt sett. Att arbeta i en textilfabrik är ett mycket hårt och utmanande arbete. Exploatering av arbetskraft är vanligt, arbetstimmarna orimliga tillsammans med en lön som inte går att leva på. Majoriteten av dessa textilarbetare lever, trots sitt hårda arbete, i utbredd fattigdom.

Bomulls-oddlare i Senegal. Fashion Revolution Day

Bomulls-odlare i Senegal. Foto: Sean Hawkey.

Svåra förhållanden för bomullsodlarna

Bomullsodlarna, som befinner sig i början av handelskedjan, lever också under svåra förhållanden. Över 100 miljoner hushåll i Afrika och Asien odlar i dag bomull, 90 procent av dem verkar i länder med utbredd fattigdom. De senaste åren har priset på bomull sjunkit och är i dag mycket lågt. Samtidigt drabbas småskaliga odlare av osund konkurrens från rikare länder som kraftigt subventionerar sin bomullsproduktion.

Ett annat vanligt förekommande problem är att många bomullsodlare skuldsätter sig för att börja odla bomull eller för att utöka sin produktion. Samtidigt får de inte tillräckligt betalt för den bomull de tar fram. Med begränsad makt och röst, har de ytterst få möjligheter att faktiskt kunna förändra sin livssituation. Utmaningarna förblir mycket stora.

Textilbranschen under lupp

De senaste åren har textilbranschen dock börjat förändrats. Många tror att det har att göra med den stora tragedin 2013, då textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh föll ihop. Detta ledde till att över 1000 textilarbetare avled och över 2500 skadades. Ur katastrofen väcktes den globala satsningen Fashion Revolution, som lett till att arbetarnas rättigheter och säkerhet uppmärksammats på ett revolutionerande sätt. Fler och fler företag, många av dem världsledande, väljer i dag att arbeta med social hållbarhet. De tävlar om att visa världen att de bryr sig om hur deras varor faktiskt produceras.

Förra veckan lanserade Dagens industri och Aktuell Hållbarhet den nya sajten Hållbart Näringsliv som ska granska bolagens arbete inom hållbarhetsområdet. Samtidigt kommer Di och Aktuell hållbarhet att genomföra en rankning av hållbarhetsarbetet i de svenska storbolagen. Samtidigt är det fler konsumenter som uppmärksammar och värnar om en hållbar produktion och konsumtion. Det är glädjande nyheter.

Indiska kvinnor bär bomull - Fashion Revoulution Day

Bomulls-odlare i Indien. Foto: Didier Gentilhomme.

Så verkar Fairtrade för förändring för bomullsodlare

Fairtrade verkar för att hjälpa småskaliga bomullsodlare att organisera sig och ge dem verktyg att kunna påverka sin egen framtid. Genom att gå samman och sälja sin bomull gemensamt, stärks deras ställning gentemot köparen.

Odlarna garanteras som lägst ett minimipris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. Odlarna får även en Fairtrade-premie som syftar till att stimulera investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Det kan handla om allt från att säkerställa så att alla odlarnas barn får gå i skola till att satsa medel på bättre bevattningssystem. Det är odlarna själva som gemensamt bestämmer hur dessa pengar ska användas.

Fairtrade har även tydliga miljökriterier som har uttryckliga regler för minimerad kemikalie- och vattenanvändning, skyddskläder för odlarna och inget genmanipulerat utsäde (GMO). Fairtrade-certifierad bomull förbjuder barnarbete och slavarbete som tyvärr är vanligt förekommande i branschen.

Syrummet i en bomullsfabrik. Fashion Revolution Day.

Armstrong Knitting Mills, Indien. Foto: Anand Parmar.

Ny textilstandard

Fairtrade lanserade 2016 en textilstandard som verkar för att stärka arbetare i hela ledet, från bomullsodlaren till textilarbetaren. Standarden togs fram efter flera år av diskussion och remissrundor med alla aktörer inom branschen. Kriterierna går i linje med Fairtrades generella kriterier för anställd arbetskraft och ställer höga krav på både företagen och textilfabrikerna de köper ifrån.

Fairtrades textilstandard gäller tillverkning av bomullsprodukter, men även andra typer av hållbara fibrer. Den kombinerar kontroll med ett fokus på att arbetarna är delaktiga under inspektioner och övriga processer. Standarden innebär bland annat att:

• Införa levnadslön till alla textilarbetare senast inom 6 år.
• Stärka arbetarna och ge dem utbildning i sina rättigheter så de kan gemensamt förhandla högre löner och bättre arbetsvillkor.
• Starkare hälso- och säkerhetsrutiner med skyddskläder, byggsäkerhet och korrekt hantering av farligt material.
• Utbildningsprogram i arbetstagarnas rättigheter och speciella program för unga arbetare. Även utbildning för chefer samt specifika insatser för att öka produktiviteten, höja kvalitén och minska personalomsättningen.

Dessutom finns krav på företagen att införa priser och inköpsrutiner som skapar bättre förutsättningar för fabrikerna att leva upp till dessa krav. Ingen annan standard i branschen tar ett helhetsgrepp kring löner, arbetsvillkor och miljö och kraven gäller från bomullsfältet till garn – och tygleverantörer fram till sömnadsfabriken och med ytterligare krav på företagen i deras inköpsrutiner. Allt för att skapa rätt förutsättningar för fabrikerna att kunna leva upp till de högt ställda kraven i standarden.

Så kan du som konsument göra skillnad

  •  Visa våra modeföretag att det är hållbarhet och goda arbetsförhållanden vi eftersöker. Ta gärna en bild på ett plagg, använd gärna hashtaggen #whomademyclothes och tagga in det företag plagget kommer ifrån.
  • Välj kläder i Fairtrade-certifierad bomull. Några märken som säljer kläder med Fairtrade-märkt bomull är Minirodini, Nudiejeans, CottoVer, DEDICATED, Swegmark, Ogland samt Sture&Lisa.
  • Handla gärna second-hand eller laga kläder som gått sönder i stället för att köpa nya.
  • Var en medveten och påläst konsument. En förändring i textilindustrin sker inte över en natt, men vi som konsumenter har större makt än vad vi tror.
  • Läs mer om Fashion Revolution Day här.

Film lyfter modeindustrins mörka sida

Är du intresserad av att lära dig mer om textilindustrin? Kolla in filmen “Unravelling the thread” från Fairtrade Foundation i Storbritannien. Filmen visar modeindustrins verklighet men den handlar även om vår allas konsumentmakt. Filmen visar t-shirtens väg genom hela textilkedjan och ifrågasätter varför bomullsodlaren i första ledet av handelskedjan fortfarande lever under mycket svåra förhållanden.

 

Dela