Milien Idely Papito, bananodlare, Dominikanska republiken.

blogg / 03 Okt 2017

Fattigdomsbekämpning i butikshyllan

Nästa vecka tar Fairtrades höstkampanj fart på allvar. Alla aktiviteter under kampanjen strävar mot ett och samma mål: att få fler att upptäcka hur enkelt det är att göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom att välja Fairtrade-märkta produkter i butiken.

Under kampanjen infaller internationella dagen för utrotning av fattigdom, som tar fasta på själva kärnan i Fairtrades verksamhet: fattigdomsbekämpning. Närmare 800 miljoner människor lever idag i extrem fattigdom[1]. 60 procent av dessa lever av jordbruk som inte ger tillräcklig avkastning[2]. Det är ohållbart.

Milien Idely Papito, bananodlare, Dominikanska republiken. Foto: Fairtrade Sverige

Milien Idely Papito, bananodlare, Dominikanska republiken. Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade är en möjlighet för världens kaffe- och bananodlare att genom handel få större inflytande över sitt liv och sin framtid, samtidigt som de kan producera råvaror av hög kvalitet. Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar idag nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror. Fairtrades minimipris, premie och den ekologiska prisdifferentialen är alla instrument som är ämnade att täcka kostnader för hållbar produktion.

Incitament för en hållbar framtid

När du köper en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Ökade inkomster gör att odlarna kan planera långsiktigt för verksamheten, t.ex. att förbättra kvaliteten på produkterna och/eller att höja effektiviteten i produktionen. En följd av detta är också att barnarbete motverkas; barnen kan gå i skolan istället för att arbeta, då föräldrarna får högre inkomster.

Isabel Robles Amador, kaffeodlare, Dominikanska republiken. Foto: Fairtrade Sverige

Isabel Robles Amador, kaffeodlare, Dominikanska republiken. Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade bygger på marknadens regler om utbud och efterfrågan, dvs. odlarna får minimipris (när världsmarknadspriset är lägre) och Fairtrade-premie för den del de säljer som Fairtrade-märkt. Finns det ingen efterfrågan på Fairtrade-märkt kaffe, finns det heller inga fördelar eller incitament för odlare att vara Fairtrade-certifierade.

Valet att göra skillnad är ditt

Det är därför det är så viktigt att som konsument fortsätta fråga i butiken efter Fairtrade-märkta produkter, att som butik arbeta för ett brett sortiment och som företag se till att mänskliga rättigheter tagits tillvara i produktionen av de varor som sedan landar i butikshyllan.

Under kampanjen finns en särskild möjlighet att visa på vikten av dessa val – kanske mer än i vanliga fall – och välja utifrån omtanke om människan bakom produkten. Låt oss nu lägga #fairtradeivarjekundkorg. För odlarnas försörjning är beroende av valen i butikshyllan. Och det börjar med Fairtrade.

[1] UNDP 2016
[2] Världsbanken 2016