Hoppa till innehåll
Blogg /

Fattigdomsbekämpning och klimatarbete går hand i hand

Idag infaller Earth Overshoot Day. Det betyder att jordens naturresurser för 2017 är slut, 5 månader för tidigt. Varje år infaller dagen tidigare än året dessförinnan och idag behöver vi hela 1,7 jordklot för att möta mänsklighetens krav på naturen.

Att hantera jordens naturresurser på ett aktsamt sätt är inte ett jobb för några få människor, det är ett jobb för alla att vara en del av. Men tyvärr ser förutsättningarna inte likadana ut för alla. För de 766 miljoner[1] människor som lever i fattigdom är det avgörande att en förändring sker, eftersom det är de som drabbas hårdast av klimatförändringar, men det är också de som står utan verktyg att hantera miljön på bästa sätt.

Det är avgörande att fattigdomsbekämpning och klimatarbete går hand i hand, för att öka förutsättningarna för en miljövänlig framtid.

Foto: Ola Höiden

Utbildning och stöd är prio

Genom att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom ökar även möjligheten för en hållbar utveckling. En stabil försörjning och utbildning leder till större möjlighet att värna om miljön. Här spelar Fairtrade en viktig roll då certifieringen bidrar till att odlare och anställda får den försörjning och utbildning som behövs. Det handlar till exempel om utbildning i att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, att återplantera träd, hantera avfall samt att minska användningen av energi- och vattenresurser.

Läs mer om Fairtrade och klimatarbete här:

[1] UNDP 2017