Rädda framtidens fika

Vissa saker varar för evigt. Som vår kärlek till fika.

Men visste du att framtidens fika är hotad? För att rädda fikat behöver en hel del förändras. Och allt börjar med de människor som gör vårt fika möjligt, som skördar kakaon och plockar kaffebären. För att de ska vilja fortsätta odla kaffe, kakao och annat vi gillar att fika måste de få bättre betalt och stöd i att möta klimat­förändringarna. Och det får de med Fairtrade.

Under årets kampanj samlas vi och fikar för att rädda framtidens fika.

Fikatoppen: organisationer

 1. Göteborgsvarvet 12 000
 2. Svenska kyrkan 5 022
 3. Fairtrade City Piteå 1 098
 4. Fairtrade City Falun 643
 5. Fairtrade City Avesta 502
 6. Vision 463
 7. Fairtrade City Karlstad 401
 8. TCO 385
 9. LO 375
 10. Fairtrade City Uppsala 373

Fikatoppen: kommuner

 1. Göteborg 13 608
 2. Piteå 1 431
 3. Uppsala 1 261
 4. Stockholm 1 179
 5. Karlstad 712
 6. Falun 685
 7. Avesta 584
 8. Kungsbacka 582
 9. Örebro 569
 10. Trollhättan 450

Tack alla som varit med oss och fikat!

Genom att anordna en Fairtrade-fika är du med och uppmärksammar hållbar konsumtion samtidigt som du utmanar andra att göra detsamma. Det finns en otrolig styrka i när vi tillsammans – företag, organisationer, föreningar, kommuner, regioner och privat­personer – engagerar oss för en mer hållbar och rättvis världshandel.

Fikadeltagare

2 5 9 7 0

Fikapauser

2 3 5

Klimat­förändringar och dåliga villkor hotar framtidens kaffe

Kaffe är en av de mest handlade och konsumerade dryckerna i världen, med en global konsumtion på cirka tre miljarder koppar kaffe dagligen. Bara i Sverige – ett av världens mest kaffe­drickande länder – dricker vi mer än tusen koppar per år. Det betyder också att kaffet har en stor ekonomisk betydelse för en mängd olika aktörer – från småskaliga odlare till multi­nationella bolag och hela stater.

Samtidigt är kaffe en råvara med särskilda utmaningar: Kaffe­odling kräver stora arealer land och grödan är särskilt känslig för klimat­förändringar. Flera forsknings­rapporter har på senare år pekat på att stora delar av den mark där kaffe odlas riskerar att bli obrukbar under de närmaste decennierna.

”De flesta unga människor här vill flytta in till stan och skaffa ett annat jobb.  Kaffeodling ser de bara som en sista utväg. Det är för osäkert och priserna för låga.”

Edgar Chasquero Ocaña, kaffeodlare, Peru

Kaffeodling är också förknippat med stora människorätts­risker. Merparten av allt kaffe som vi dricker i Sverige produceras på småskaliga familje­jordbruk i länder med utbredd fattigdom.

Produktionen kantas av dåliga arbetsvillkor, alltför låga inkomster och stora utmaningar i form av volatila världs­marknads­priser och klimat­förändringar som påverkar produktionen i allt högre grad.

Många kaffeodlare saknar i dag inflytande och resurser för att kunna förbättra sina arbets- och levnads­villkor – och för att kunna tillgodose en växande konsument­marknad med hållbart kaffe av god kvalitet.

”Om den nuvarande generationen inte vidtar åtgärder mot klimatförändringarna kommer våra barn och barnbarn att ha problem med att odla kaffe och fattigdomen kommer att öka.”

Caroline Rono, kaffeodlare, Kenya

Samtidigt finns det redan i dag imponerande initiativ där kaffeodlarna själva har fått leda investeringen i klimat­anpassnings­åtgärder och mer hållbara jordbruks­metoder. De odlarna behöver få ett ökat inflytande i den globala handeln och möjlighet till finansiering så att lösningarna kan skalas upp. Och det finns faktiskt saker vi kan göra här i Sverige, för att se till att vårt älskade kaffe ska existera även i framtiden.

Som företag handlar det om att granska sin värdekedja, investera i befintliga och nya klimat­anpassnings­åtgärder och satsa på att sälja hållbart certifierat kaffe såsom Fairtrade och ekologiskt. Pris­sättningen på kaffe behöver ses över, både vad gäller världsmarknads­priset och hur butikskedjor i Sverige väljer att endast sälja icke-certifierat kaffe på kampanj.

Som organisation eller offentlig aktör kan du se till att ni alltid köper in certifierat kaffe till verksamheten.

Som konsument kan du hålla utkik efter och välja Fairtrade när du har möjlighet. Fråga efter Fairtrade i din lokala butik eller på favorit­kaféet för att visa att efterfrågan finns – och tipsa dina vänner att göra detsamma.

Och så förstås – bjud in till en fika eller anordna en egen fika hemma den 8–14 maj, och registrera den här! Tillsammans sätter vi fokus på framtidens kaffe och fika. Så att vi med gott samvete kan fika forever.

Läs mer i vår rapport ”Blir det någon påtår 2050?”

Fairtrades logotyp

Fairtrade är en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. När du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.