Meny

Förbättrade arbets- och levnadsvillkor främjar jämställdheten

Kvinnor utsätts i högre utsträckning för trakasserier, kränkningar och våld, samtidigt visar studier att jämställdhet bidrar till en minskning av fattigdom, och vice versa. Nedan förklarar vi närmare vad Fairtrade gör för att öka jämställdheten och förbättra kvinnors situation i länder med utbredd fattigdom.

Kvinnor är överrepresenterade i fattigdomssiffrorna, vilket betyder att de inte bara är mest utsatta på grund av att de saknar de mest basala behoven såsom mat på bordet och tak över huvudet. De är även de mest utsatta på grund av att de är just kvinnor – på grund av könsroller, normer och medärvda traditioner tvingas de utstå trakasserier och diskriminering och har inte kontroll eller makt över sina egna liv.

Kabngetuny Cooperative - Women in Coffee project, Kenya. Foto: David Macharia

Kabngetuny Cooperative – Women in Coffee project, Kenya. Foto: David Macharia

Trots dessa nedslående fakta går utvecklingen faktiskt framåt. Fairtrade arbetar aktivt med att förbättra standarden för de som lever i störst utsatthet och 2016 sattes Fairtrades fyraåriga genusstrategi i verket. Vi förklarar saken närmare genom att svara på tre vanliga påståenden om kvinnor i fattigdom.

1. Majoriteten av kvinnor i fattigdom har inget arbete

Ja, och nej. Det stämmer att färre kvinnor än män har ett arbete[1]. Men det betyder inte att kvinnorna inte arbetar alls, tvärtom. Kvinnor är underrepresenterade i betalt arbete, men överrepresenterade i obetalt arbete. Det beror på att arbetet sällan sker under erkännande, eftersom det utförs i hemmet eller under namnet på en annan familjemedlem. Många kvinnor har därför ingen kontroll över sina egna liv, eftersom de är beroende av någon annans arbete och lön.

I Fairtrades kriterier finns det idag punkter som innefattar genusfrågor för att motverka detta. Bland annat är det förbjudet att låta någon testa för graviditet vid anställning och det gäller totalförbud mot diskriminering på arbetsplatsen. Dessutom används ofta den försäljningsbaserade Fairtrade-premien till att få en bättre tillgång till vatten, sjukvård, barnomsorg och transporter, och även till verktyg för att kunna bearbeta mat. På så vis kan tiden som kvinnor lägger på obetalt hushållsarbete minska, och fokus kan istället läggas på avlönat arbete, utbildning eller praktik.

2. Kvinnor i fattigdom har ingen utbildning

Nej, långt färre kvinnor än män får eller kan gå i skolan[2]. I sin tur bidrar det till det obetalda arbete som kvinnor utför. Det beror mycket på gamla könsroller där kvinnor får plats i hemmet medan män får plats i arbetet. Det gör att pojkar och män i större utsträckning prioriteras för att utbilda sig. För Fairtrade är utbildning en primär fråga, och det är ofta till utbildning som Fairtrade-premien går. Premien har till exempel bidragit till att bygga skolor och till stipendier till högre utbildning.

Fairtrade ger även stöd och utbildning i jämställdhetsfrågor och demokratiutveckling, bland annat för att stärka jämlika villkor mellan kvinnor och män. I januari 2017 lanserade till exempel Fairtrade Africa projektet ”Women’s School of Leadership”[3] som syftar till att utbilda producenter och organisationer om jämställdhet, mänskliga rättigheter och Fairtrades genusstrategi[4].

3. Kvinnor arbetar under osäkra förhållanden i stora fabriker och plantage

Ja – även om de flesta som arbetar i stora fabriker och plantage i länder med utbredd fattigdom arbetar under osäkra förhållanden så är kvinnor de hårdast drabbade. De utsätts oftare för trakasserier och för diskriminering på arbetsplatsen i och med ständigt reproducerade könsroller och en machokultur som påverkar både kvinnor och män negativt.

Fairtrade arbetar för att stärka jämställdheten och kvinnors ställning på arbetsplatsen. Bland annat pågår sedan 2014 projektet ”Growing women in Africa”[5] som ämnar stärka kvinnliga kaffeodlare i Kenya. I mars 2016 släpptes filmerna ”Growing our cocoa, raising our voices”[6] skapade av en grupp kvinnor i det Fairtrade-certifierade kooperativet Ecookim, Elfenbenskusten. Du kan se filmerna här.

Stärk kvinnor – minska fattigdomen!

Egentligen handlar det inte bara om kvinnor, utan om hur män, kvinnor och andra tillsammans arbetar och står upp för allas lika värde. Studier visar att genom att minska gapet mellan kvinnor och män så kommer även antalen undernärda att minska[7]. Att stärka och förbättra kvinnors situation betyder alltså att minska fattigdom och hunger!

Du har möjlighet att motverka kvinnors utsatthet och stärka deras situation i länder med utbredd fattigdom. genom att köpa Fairtrade-märkta produkter vet du att de har producerats under förhållanden som visar vägen och står upp för allas rättigheter!

[1] http://datatopics.worldbank.org/gender/topic/economic-opportunities
[2] http://datatopics.worldbank.org/gender/topic/education
[3] http://www.fairtradeafrica.net/news/press-releases/
[4] https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/programmes/gender/1601-Fairtrade_Gender_Strategy-EN.pdf
[5] http://www.fairtrade.org.uk/en/media-centre/news/january-2015/big-lottery-fund-helps-fairtrade-to-launch-women-in-coffee-project
[6] http://www.fairtradeafrica.net/news/press-releases/ & https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2015-Monitoring_and_Impact_Report_web.pdf
[7] http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e01.pdf

Dela