Fairtrades Ingrediensmärkning

Miljoner odlare har fått förbättrade arbets- och levnadsvillkor genom att sälja sina råvaror som Fairtrade. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Därför erbjuder Fairtrade ingrediensmärkningen, som gör det möjligt för Fairtrade-certifierade odlare att sälja en ännu större del av sin produktion som Fairtrade. Detta är ett viktigt steg för att ytterligare stärka odlarnas position på världsmarknaden.

Fler än 1,6 miljoner odlare och anställda i ca 75 länder gynnas av Fairtrade-certifieringen. Genom Fairtrade får odlarna bland annat förbättrade arbetsvillkor, en bättre betalning för råvaran samt möjlighet till investeringar i verksamheten och lokalsamhället. Men det finns mycket mer att göra och många fler att nå.

Så här fungerar ingrediensmärkningen

Ingrediensmärkning utgår ifrån Fairtrades befintliga kriterier och kontrollsystem men skiljer sig från den svarta märkningen på några viktiga punkter. I produkter med det svarta produktmärket finns det krav på att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i produkten också ska vara det. I produkter med det vita ingrediensmärket ligger fokus istället på en eller flera råvaror.

För företagen

För företag innebär ingrediensmärkningen att de kan arbeta med specifika Fairtrade-certifierade råvaror och ingredienser. Ett företag kan alltså välja att köpa en eller flera Fairtrade-certifierade råvaror, för att använda i en produktserie eller för en mer generell hållbarhetssatsning. Detta kan sedan kommuniceras genom ingrediensmärket i företagets affärskommunikation, t ex på deras webbsida, eller direkt på produkten. För att märket skall få sitta på produkten är kravet att minst motsvarande mängd råvara som finns i produkten också ska handlas som Fairtrade-certifierad.

För odlaren

För odlaren innebär ingrediensmärkningen möjligheter att öka försäljningsvolymerna för sin råvara och ta del av den ökade efterfrågan på hållbart odlade råvaror. Ökade försäljningsvolymer ger dessutom möjlighet till fortsatt ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i lokalsamhället kring produktionen.

För konsumenten

Eftersom ingrediensmärkningen innebär att fler produkter på marknaden kan märkas med Fairtrade ökar också möjligheten för konsumenter att göra schyssta val i butiken och därmed bidra till förbättrade arbetsvillkor för odlare i länder med utbredd fattigdom.

 

Råvaruprogrammet fasas ut

Råvaruprogrammet som lanserades 2014 och som också har fokus på specifika råvaror kommer under en tvåårs period successivt ersättas av Fairtrades ingrediensmärkning. En stor skillnad med ingrediensmärkningen är att den kommer att omfatta alla Fairtrade-certifierade produkter. Råvaruprogrammet omfattar endast kakao,  socker och bomull.  Under tiden kan produkter med råvaruprogrammets logotyp finnas kvar på marknaden