Råvaruprogram

Miljoner av odlare har fått förbättrade arbets- och levnadsvillkor genom att sälja sina råvaror som Fairtrade. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Därför har Fairtrade tagit fram ett råvaruprogram som gör det möjligt för kakao-, socker- och bomullsodlare att sälja en ännu större del av sin produktion som Fairtrade. Detta är ett viktigt steg för att ytterligare stärka odlarnas position på världsmarknaden.

Idag gynnas fler än 1,6 miljoner odlare och anställda i 75 länder av Fairtrade- certifieringen, genom bland annat förbättrade arbetsvillkor, en bättre betalning för råvaran samt möjligheten till investeringar i verksamhet och lokalsamhälle genom Fairtrade-premien. Men det finns mycket mer att göra och många fler att nå. Speciellt inom produktkategorierna bomull, kakao och socker, har marknadsandelarna och försäljningen av Fairtrade-märkt potential att växa mångfalt.

Av världens totala kakaoproduktion säljs idag endast 1,7 procent som Fairtrade-märkt. För bomull och socker är siffran ännu lägre, detta samtidigt som vissa producenter inte lyckas sälja hela sin produktion som just Fairtrade-certifierad, det vill säga till ett bättre pris och med Fairtrade-premien som ett viktigt verktyg för samhälls- och verksamhetsutveckling.

Fairtrades råvaruprogram handlar om att möjliggöra för kakao, socker och bomullsodlare att sälja mer av sin produktion som Fairtrade.

Dou Boure, 75 år, kakaoodlare, Elfenbetskusten

Dou Boure, 75 år, kakaoodlare, Elfenbenskusten

”För oss är det mycket viktigt att få sälja större volymer som Fairtrade – jag kan nu skicka alla mina barn till skolan och bygga ett nytt hus, som vi desperat behöver.”

Hur fungerar det?

Fairtrades råvaruprogram sätter fokus på råvaran och på ökade försäljningsvolymer för producenten. Råvaruprogrammet utgår ifrån befintliga kriterier och kontrollsystem, men utan att slutprodukten blir Fairtrade-märkt och därmed utan Fairtrade-märkningens krav på att allt som kan vara Fairtrade- certifierat i produkten ska vara det. Ett företag kan alltså genom råvaruprogrammet välja att köpa upp endast en Fairtrade-certifierad råvara, för till exempel en hel produktserie eller för en mer generell hållbarhetssatsning, varpå detta sedan kommuniceras genom ett programmärke för den specifika råvaran.

Kommunikationen sker antingen i företagets affärskommunikation, till exempel på deras webbsida, eller direkt på produkten med ett speciellt råvarumärke.

råvaruprogrammet-logotyper

Märket för råvaruprogrammet finns i tre varianter för kakao, socker och bomull.

Mer Fairtrade för alla!

Ytterligare försäljning för odlarna:

Fairtrades råvaruprogram öppnar upp nya möjligheter för odlare att ta del av den ökade efterfrågan på hållbart odlad kakao, socker och bomull. Ökade försäljningsvolymer ger möjlighet till fortsatt ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i lokalsamhället kring produktionen. Inte minst blir effekten av Fairtrade- premien ännu mer påtaglig genom större investeringar i till exempel utbildning, hälsovård och verksamhetsutveckling.

Nya möjligheter för företag:

Det nya råvaruprogrammet innebär att företag får ytterligare möjligheter att arbeta med Fairtrade som en del av sitt hållbarhetsarbete. Detta kan vara helt nya åtaganden eller en förstärkning av befintliga åtaganden.

Fler val för konsumenter:

Eftersom råvaruprogrammet innebär fler produkter på marknaden ökar möjligheten för konsumenter att göra schyssta val i butik och därmed bidra till förbättrade arbetsvillkor för odlare i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade-sourcing-program-råvaruprogrammet-illustration_webb

Läs mer