Satsa på Fairtrade

Fairtrade är Sveriges mest kända och snabbast växande produktmärkning för sociala villkor och den enda produktmärkningen som hängivet och framgångsrikt arbetar med fattigdomsbekämpning i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

Fairtrade-kaffe-i-mugg

Med handel på schyssta villkor som verktyg sätts odlare och anställda i förarsätet vilket möjliggör att de själva kan styra mot en framtid utan fattigdom och överträdelser av mänskliga rättigheter. Huvudpunkterna i certifieringen ligger i bättre betalning för råvaran, tillgången till en internationell marknad samt långsiktiga handelsrelationer.

Fairtrades certifieringsmärke känns igen av 9 av 10 konsumenter.

Du som företag kan bidra till detta genom att skriva ett licensavtal samt utveckla och sälja Fairtrade-märkta produkter.

Du blir en del i en kraft som sätter människan i centrum, hjälper till att driva på omställningen till ett mer hållbart Sverige samt tar oss ytterligare ett steg mot att uppfylla FN:s utvecklingsmål om en värld fri från fattigdom. Samtidigt får du som licenstagare chansen att nå en ny och växande målgrupp av kunder som är intresserade av produkter som visar social och miljömässig hänsyn för människorna i början av handelskedjan.

Vill du veta mer? Kontakta oss mer än gärna!