Vilken märkning ska jag ha?

Ditt företag kan vara med och göra skillnad för över 1,8 miljoner odlare och anställda i 72 länder. Genom Fairtrade-certifieringen får de förbättrade arbets- och levnadsvillkor, bättre betalning för råvaran och ökade möjligheter att satsa på verksamheten och lokalsamhället.

För att ditt företag ska kunna Fairtrade-märka en produkt behöver de internationella Fairtrade-kriterierna vara uppfyllda.

Det finns två olika varianter av Fairtrade-märket: det svarta produktmärket och det vita ingrediensmärket. Kraven för märkningarna är olika men båda visar konsumenten att produkten, helt eller delvis, innehåller Fairtrade-certifierade ingredienser.

Vill du veta mer om hur det går till att bli licenstagare för att utveckla och sälja Fairtrade-märkta produkter? Ladda ner broschyren:

Fairtrades svarta produktmärke

Det svarta märket är Fairtrades produktmärkning. Det är vårt mest kända märke och det som i dag är vanligast att du ser i butik. Produktmärket sitter ofta på produkter som bara består av en råvara, till exempel bananer, kaffe, rosor, ris, honung eller socker.

Men det kan även sitta på produkter som består av flera ingredienser, så kallade ”sammansatta produkter”, som till exempel chokladkakor, godis, glass, läsk eller müsli. Då gäller regeln att alla ingredienser som produkten innehåller som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade, också ska vara det. Minst 20 procent av det totala innehållet i en sådan produkt måste även vara Fairtrade-certifierat för att produkten ska kunna märkas.

Fairtrades vita ingrediensmärke

Vår vita ingrediensmärkning utgår ifrån Fairtrades kriterier och kontrollsystem, men skiljer sig från den svarta produktmärkningen i det att fokus ligger på en specifik ingrediens eller råvara, i stället för produkten som helhet.

Märkningen betyder att en eller flera råvaror i en sammansatt produkt är Fairtrade-certifierade. Vilken eller vilka framgår av texten bredvid märket.

Syftet med ingrediensmärkningen är att odlare ska kunna sälja större volymer av sin råvara inom Fairtrade-systemet. Ju mer försäljningen ökar, desto mer ökar också möjligheten till stöd för ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Samtidigt skapar det större flexibilitet för företag som vill inkludera en Fairtrade-märkt råvara i sin produkt.

Trovärdigheten avgör

Fairtrade är en internationell certifiering för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att konsumenter ska kunna lita på och hitta Fairtrade-märkta varor är trovärdigheten avgörande, både för varumärket och för certifieringen. Därför finns det tydliga riktlinjer för företag som vill använda vår märkning.

Den första och viktigaste riktlinjen är att all användning av Fairtrade-märkning måste vara godkänd av Fairtrade Sverige. Kontakta cm@fairtrade.se så hjälper vi dig!