Vilken märkning ska jag ha?

Ditt företag kan vara med och göra skillnad för över 1,7 miljoner Fairtrade-certifierade odlare i 73 länder. Genom Fairtrade-certifieringen får de förbättrade arbets- och levnadsvillkor, bättre betalning för råvaran och ökade möjligheter att satsa på verksamheten och lokalsamhället.

För att ditt företag ska kunna Fairtrade-märka en produkt behöver de internationella Fairtrade-kriterierna vara uppfyllda. Det finns två olika varianter av Fairtrade-märket: det svarta produktmärket och det vita ingrediensmärket. Kraven för märkningarna är olika men båda visar konsumenten att produkten, helt eller delvis, innehåller Fairtrade-certifierade ingredienser.

Vill du veta mer om hur det går till att bli licenstagare för att utveckla och sälja Fairtrade-märkta produkter? Ladda ner broschyren:

Fairtrades svarta produktmärke

Det svarta märket är Fairtrades produktmärkning. Det är vårt mest kända märke och det som i dag är vanligast att du ser i butik. Produktmärket sitter ofta på produkter som bara består av en råvara, till exempel bananer, kaffe, rosor, ris, honung eller socker. Men det kan även sitta på produkter som består av flera ingredienser, så kallade ”sammansatta produkter”, som till exempel chokladkakor, godis, glass, läsk eller müsli. Då gäller regeln att alla ingredienser som produkten innehåller som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade, också ska vara det. Minst 20 procent av det totala innehållet i en sådan produkt måste även vara Fairtrade-certifierat för att produkten ska kunna märkas.

Fairtrades vita ingrediensmärke

Fairtrades vita ingrediensmärkning utgår ifrån Fairtrades kriterier och kontrollsystem, men skiljer sig från den svarta produktmärkningen i det att fokus ligger på en specifik ingrediens eller råvara, istället för produkten som helhet. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan produktmärket och ingrediensmärket.

För dig som företagare betyder ingrediensmärkningen att ditt företag kan använda sig av Fairtrade-certifierade råvaror i produkter i större utsträckning. Dagens konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning varor som är producerade under schyssta villkor. Ingrediensmärkningen är ett sätt att i större utsträckning tillmötesgå konsumenterna.

Ingrediensmärkningen ökar efterfrågan på Fairtrade-certifierade råvaror, eftersom fler företag väljer att använda sig av Fairtrade-certifierade ingredienser i sina produkter. Det betyder i sin tur att odlaren får möjlighet att sälja större volymer som Fairtrade. Ökad försäljning gör det möjligt att satsa på ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i odlarnas lokalsamhällen.

Trovärdigheten avgör

Fairtrade är en internationell certifiering för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att konsumenter ska kunna lita på och hitta Fairtrade-märkta varor är trovärdigheten avgörande, både för varumärket och för certifieringen. Därför finns det tydliga riktlinjer för företag som vill använda vår märkning.

Den första och viktigaste riktlinjen är att all användning av Fairtrade-märkning måste vara godkänd av Fairtrade Sverige. Kontakta cm@fairtrade.se så hjälper vi dig!

Läs mer om märkningen under ”Märkning”.

Ladda ner Fairtrade-märket.