Vilket avtal ska jag ha?

Licensavtal för egna produkter

Företag som äger ett varumärke och som marknadsför produkten som ska Fairtrade-märkas behöver ett licensavtal med oss. Som licenstagare har företaget rätt att sälja Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden. Företaget blir drivande i omställningen till ett mer hållbart samhälle, som sätter människa och miljö i centrum. Samtidigt bidrar ni till att uppfylla målen i Agenda 2030 om en värld fri från fattigdom! 

För att ditt företag ska kunna lansera en ny Fairtrade-märkt produkt krävs att:

  • det finns Fairtrade-kriterier för produkten du vill lansera
  • hela leverantörskedjan följer kriterierna.

Kriterierna är framtagna av Fairtrade International och baserade på ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Läs mer om vilka produkter som har Fairtrade-kriterier.

Certifieringsavtal för hela leverantörskedjan

Företag som gör fysiska förändringar av en produkt, eller som ansvarar för att paketera och sätta märket på slutprodukten, behöver teckna ett certifieringsavtal. Certifieringsavtalet betyder att hela leverantörskedjan – från att råvaran odlas, till att produkten är förpackad och märkt – är certifierad.

Exempel på hur leverantörskedjan kan se ut:

Notera att kedjan, och därmed också kriterierna, ser annorlunda ut för bland annat bananer och blommor.

För att påbörja processen att Fairtrade-certifiera företagets produkter: Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär. 

Mejla ifyllt formulär till foretag@fairtrade.se 

Här kan du ta reda på mer om certifieringsavtal och vad som krävs: https://www.flocert.net/solutions/fairtrade-resources/how-it-works/ 

Vill du veta mer om Fairtrade och hur vi jobbar, eller få hjälp med att komma igång med Fairtrade? Mejla foretag@fairtrade.se