Vilket avtal ska jag ha?

Certifieringsavtal eller licensavtal? Här förklarar vi skillnaden.

Licensavtal – för egna produkter

Företag som äger ett varumärke och som marknadsför produkten som ska Fairtrade-märkas behöver ett licensavtal med oss. Licensavtalet innebär att Fairtrade licensierar ut rätten att använda Fairtrades certifieringsmärke. Företaget blir drivande i omställningen till ett mer hållbart samhälle, som sätter människa och miljö i centrum. Samtidigt bidrar ni till att uppfylla målen i Agenda 2030 om en värld fri från fattigdom! 

För att ditt företag ska kunna lansera en ny Fairtrade-märkt produkt krävs att:

  • det finns Fairtrade-kriterier för produkten du vill lansera
  • hela leverantörskedjan följer kriterierna

Kriterierna är framtagna av Fairtrade International och baserade på ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Läs mer om våra kriterier.

Ansök om licensavtal

För att påbörja processen att Fairtrade-märka företagets produkter: Ladda ner och fyll i vårt ansökningsformulär. Mejla ifyllt formulär till foretag@fairtrade.se.

Certifieringsavtal – för hela leverantörskedjan

Företag som gör fysiska förändringar av en produkt, eller som ansvarar för att paketera och sätta märket på slutprodukten, behöver teckna ett certifieringsavtal. Certifieringsavtalet betyder att hela leverantörskedjan – från att råvaran odlas, till att produkten är förpackad och märkt – är certifierad.

Exempel på hur leverantörskedjan kan se ut:

De första stegen i kedjan (producent, processor, exportör, importör och tillverkare/förpackare ska generellt ha ett certifieringsavtal med Flocert. Varumärkesägaren tecknar ett licensavtal med Fairtrade.

Notera att kedjan, och därmed också kriterierna, ser annorlunda ut för bland annat bananer och blommor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Fairtrade och hur vi jobbar, eller få hjälp med att komma igång med Fairtrade? Mejla foretag@fairtrade.se

Hitta mer information