Ladda ned Fairtrade-märken

Här kan du ladda ner det svarta Fairtrade-märket och märket för Fairtrade-certifierad bomull. För det vita ingrediensmärket, kontakta cm@fairtrade.se.

Innan du laddar ner våra Fairtrade-märken behöver du läsa igenom våra användarvillkor:

Användarvillkor för Fairtrades certifieringsmärke

  • Användandet av Fairtrade-märket måste följa riktlinjerna i vår kommunikationsguide. För specifika riktlinjer för produktförpackningar, kontakta cm@fairtrade.se.
  • Fairtrade-märket får endast användas för att marknadsföra produkter som är certifierade av Fairtrade. Användningen av Fairtrade-märket ska alltid vara direkt kopplat – i placering, storlek och budskap – till den märkta varan.
  • Det skall alltid och tydligt framgå att Fairtrade är en produktmärkning. Fairtrade får inte uppfattas som en märkning på företag, organisationer, städer eller platser. Design av marknadsföringsmaterial och produktförpackningar skall alltid baseras på avsändarens egen grafiska profil.
  • Fairtrade-märket ska alltid åtföljas av en text som förklarar relationen till Fairtrade-märkta varor, till exempel ”Allt vårt kaffe är Fairtrade-märkt” eller ”Välj Fairtrade-märkta bananer i vår butik”.
  • Vid marknadsföring av Fairtrade-certifierad bomull (i kläder eller andra textilier) ska certifieringsmärket för bomull användas. I text ska det framgå att det är bomullen som är Fairtrade-certifierad, inte hela klädesplagget eller textilierna.
  • All användning av Fairtrade-märket – redaktionellt bruk undantaget – måste skickas in för godkännande till Fairtrade Sverige före tryck/publicering. Skicka material för godkännande till cm@fairtrade.se.

Ladda ner Fairtrade-märken

Det svarta Fairtrade-märket

Märket för Fairtrade-certifierad bomull