Vår kommunikations­guide

När du använder dig av Fairtrades märkning är det viktigt att du följer riktlinjerna i vår kommunikationsguide. Det finns även särskilda riktlinjer för förpackningar.

Läs Fairtrade Sveriges kommunikationsguide.

Fairtrade i marknadsföring

Fairtrades märken får bara användas för att marknadsföra produkter certifierade av oss. Märket ska alltid vara kopplat till varan och det ska tydligt framgå vad märket gäller. Märkets placering, storlek och budskap är viktigt för Fairtrades trovärdighet.

Här är några tumregler för användning av våra märken:

  • Fairtrade-märket får aldrig misstas för en märkning av ett företag, en organisation, en stad eller en plats. 
  • Allt marknadsföringsmaterial som tas fram för produkten ska baseras på det egna företagets grafiska profil, inte på Fairtrades. 
  • Fairtrade-märket ska alltid följas av en text som förtydligar för konsumenten vad det handlar om. Till exempel: ”Allt vårt kaffe är Fairtrade-märkt” eller ”Välj Fairtrade-märkta bananer i vår butik”. 
  • Om företaget marknadsför Fairtrade-certifierad bomull ska det tydligt framgå att det är råvaran bomull som är certifierad, inte hela klädesplagget och/eller textilen.  

Kom ihåg:

  • All användning av Fairtrade-märket, med undantag för redaktionellt bruk, måste skickas in till Fairtrade Sverige för godkännande innan tryck/spridning/publicering.
  • När du använder dig av Fairtrades märkning är det viktigt att du följer riktlinjerna i vår kommunikationsguide. Det finns även särskilda riktlinjer för förpackningar.

När det gäller punkterna ovan – kontakta oss på cm@fairtrade.se!