Bidra till en hållbar värld

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro och bestämma över sin egen framtid. Ditt företag kan vara med i omställningen.

Genom att Fairtrade-märka din produkt, utöka utbudet av Fairtrade-märkt i din butik eller servera Fairtrade på hotellet eller restaurangen, hjälper ditt företag till att driva på omställningen till ett mer hållbart Sverige! Ni är med och tar oss ytterligare ett steg mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Fairtrade möjliggör för odlare och anställda att sätta sig i förarsätet och själva styra mot en mer hållbar framtid, fri från fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Grunden för Fairtrade är att odlare och anställda ska få:

  • förbättrade inkomster
  • förbättrade arbetsvillkor
  • en starkare röst i den internationella handel och större möjlighet att sälja sina varor på den globala marknaden
  • möjlighet att bygga välfungerande och demokratiska organisationer
  • möjlighet att knyta långsiktiga handelsrelationer.

Nå ut till medvetna konsumenter

Genom Fairtrade kan ditt företag nå ut till en ny och växande målgrupp. Det är en köpstark grupp som är intresserad av produkter som tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Fairtrade är en av Sveriges mest kända certifieringar: 9 av 10 konsumenter känner igen Fairtrade-märket! Bland den yngre generationen, 15 till 34 år, är kännedomen ännu högre. Där känner 96 procent till vår certifiering.

Med Fairtrade-märket sänder du en tydlig signal till konsumenten. Du visar att din produkt är framtagen med respekt för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Likaså när du väljer att servera Fairtrade på din restaurang eller på frukostbuffén på hotellet, eller när din butik väljer att bygga på sitt Fairtrade-sortiment.