Meny

Fortin Bley, kakaoodlare, Elfenbenskusten

I Västafrika odlas större delen av den kakao som konsumeras i Sverige. Handel med kakao bygger ofta på många mellanhänder i produktionsledet med resultatet att väldigt liten andel av vinsten kommer kakaoodlarna till del. Utmaningarna är ofta stora för odlarna.

Fortin-Bley-kakaoodlare

Fortin Bley – Kakaoodlare, Elfenbenskusten

Fortin Bley, är kakaoodlare och ordförande för kakaokooperativet CANN i Elfenbenskusten. Kooperativet har över 500 medlemmar från 12 olika byar och de jobbar hårt för att förbättra livskvalitén för medlemmarna

-Medlemmarna i vårt kakaokooperativ behöver bättre tillgång till både dricksvatten och utbildning. Dessutom är det många som behöver bättre bostäder.

På sina fem hektar mark producerar Fortin 3,8 ton kakao per år. Många kakaoodlare i Västafrika har gamla kakaoträd som inte ger maximal skörd. Men att byta ut träden är kostsamt.

”Fairtrade ger många odlare hopp här. Fairtrade-premien ger oss möjlighet att investera i nya kakaoträd och utbilda odlarna. Det är jätteviktigt och kan bara bli verklighet om vi säljer mer som Fairtrade.”

Fortin menar att Fairtrade har bidragit till att kooperativet har stärkt som organisation, att medlemmarna har fått en starkare position på marknaden och inte längre är lika beroende av mellanhänder i handelskedjan.

-Ju större tillgång till marknaden vi har, desto mer Fairtrade-premie kan vi få. Och det betyder att vi kan investera i utvecklingen av våra lokalsamhällen, stötta våra medlemmar med utbildning och stärka vår kakaoproduktion.

Dela