Meny

Frukt & grönt

Mycket frukt som vi handlar dagligen kommer från länder med utbredd fattigdom, och utgör en viktig del av matförsörjningen i världen. En av de mest populära frukterna i världen är bananen, som också är den fjärde mest betydelsefulla grödan i världen för livsmedelsförsörjning. Sverige är ett av de länder som konsumerar mest bananer, cirka 17 kilo per person om året. Samtidigt som bananer är en populär frukt, är utmaningarna stora för odlarna bakom produkten.

Utmaningar i branschen

Problemen inom bananbranschen är många. Dessutom kräver klimatförändringar och sjukdomar som Black Sigatoka och Panamasjukan att de som producerar bananer får resurser att möta framtidens utmaningar för att kunna ställa om till en hållbar produktion, både miljömässigt och socialt.

Bananer med Fairtrade-märket.

Bananer med Fairtrades certifieringsmärke.

Låga löner och osäkra anställningsvillkor

De flesta bananer produceras på stora plantageodlingar som ägs av större internationella företag. Arbetssituationen för de anställda är ofta anmärkningsvärt dålig: låga löner som inte går att leva på, osäkra anställningsvillkor, inskränkningar av organisationsrätten och hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier utan tillräcklig skyddsutrustning, är några exempel.

Även arbetssituationen för producenter som odlar annan färsk frukt som till exempel vindruvor, ananas, apelsiner med mera, kan vara mycket svår då osäkra anställningar och långa arbetsdagar är vanligt förekommande. Många av de som arbetar på plantagen är säsongsanställda vilket ofta gör dem ytterligare sårbara i och med att de hamnar i en utsatt position gentemot sin arbetsgivare och har ofta ännu sämre villkor än de fast anställda.

Mellanhänder tar stora delar av vinsten

En mindre andel av bananerna odlas genom småskaligt jordbruk hos enskilda odlare, ofta på familjeägda gårdar. Även dessa enskilda odlare har en svår ekonomisk och social situation då de har svårt att hitta handelsförbindelser och få tillträde till världsmarknaden. Ofta tvingas de sälja sina bananer genom flera mellanhänder som själva tar en stor del av vinsten.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade arbetar för att komma till rätta med problematiken genom att ge plantageanställda och odlare förutsättningar att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kriterier för bananer var bland de första att utvecklas och senare kom även kriterier för övrig färsk frukt. Numera har dessa kriterier slagits samman. Det finns kriterier för såväl anställd arbetskraft som för odlare inom småskaligt jordbruk.

I Sverige är 1 av 6 bananer Fairtrade-märkta.

Kriterier för märkning av bananer

  • Producentorganisationen ska betalas ett minimipris som lägst, det vill säga ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion.
  • Utöver priset för bananerna utgår en premie, 1 dollar (USD) per bananlåda (18,4 kilo), till investeringar i verksamhet och lokalsamhälle.  Producentorganisationens medlemmar och/eller de anställda bestämmer själva vad de vill använda premien till.
  • Uttryckliga regler finns för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder.
  • Krav på att säsongsanställda och fast anställda ges samma förutsättningar och förmåner för samma arbete.
  • Krav på långsiktiga handelsrelationer.
  • Demokratiutveckling, till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i beslutsfattande inom producentorganisationen.
  • På plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilön som lägst och att denna successivt ska öka, kollektiva förhandlingar uppmuntras och omfattande krav görs på att anställda ska ha rätt att organisera sig.

Exempel på vad premien använts till för bananer: Skolbygge i lokalsamhället, vattenbrunnar och vattentillförsel, fonder för utlåning av mikrokrediter, investeringar produktionsfaciliteter och ekologiskt jordbruk, diversifiering av grödor för att öka inkomstmöjligheterna och mycket mer.

Anställda på Bananplantage investerar 34% av Fairtrade-premien i förbättrade bostäder för anställda.

Fråga efter Fairtrade-märkta bananer

Alla de stora importörerna av bananer till Sverige har möjlighet att erbjuda Fairtrade-märkta bananer, och det i sin tur innebär att i stort sett alla leverantörer kan erbjuda Fairtrade-märkta bananer. När det gäller annan färsk frukt innefattas det mesta som kommer från länder med utbredd fattigdom av Fairtrades kriterier för färsk frukt, och internationellt finns det mycket att tillgå så som ananas, apelsin, mango, vindruvor, dadlar, avokado, lime, kokosnötter och mycket mer.

Vill du veta vilka Fairtrade-märkta produkter som finns på den svenska marknaden så kan du söka efter dem här.

Mer information:

Dela