Meny

Guldsmeder kan erbjuda smycken gjorda av Fairtrade-guld

Nu finns det möjlighet för guldsmeder som vill ta fram smycken gjorda av Fairtrade-certifierade ädelmetaller. Genom en enkel registrering blir det möjligt att köpa Fairtrade-certifierat guld och silver som har framställts på ett ansvarsfullt sätt och där gruvarbetarna har fått ett minimipris och en Fairtrade-premie, som möjliggör social, miljömässig och ekonomisk utveckling i lokalsamhället.

Hantverksmässiga och småskaliga gruvorganisationer är världens näst största arbetsgivare efter jordbruksnäringen. Mer än 30 miljoner människor i världen är beroende av gruvdrift för sin försörjning. Gruvdriften kännetecknas dock av fattigdom, marginalisering och exploatering. Konventionell småskalig gruvdrift är mycket arbetsintensiv, ofta dåligt reglerad och de anställda arbetar under farliga förhållanden. Dessutom är det vanligt att de får dåligt betalt och kämpar för att försörja sig.

Skål med Fairtrade-guld

Skål med Fairtrade-guld. foto: April Doubleday

Mellan 60 och 70 procent av den internationella smyckesmarknaden utgörs av småskaliga juvelerare och guldsmeder. Fairtrade arbetar för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Inom den småskaliga guldgruvesektorn finns ett stort behov där människor akut behöver säkrare arbetsförhållanden, tillgång till en internationell marknad, miljömässigt skydd och bättre betalt.

Fairtrade-certifierat guld kommer från småskaliga gruvorganisationer som lever upp till Fairtrades kriterier för guld och ädelmetaller. Det innebär att guldet har brutits på ett ansvarsfullt sätt och att gruvarbetarna har fått ett minimipris och en Fairtrade-premie, som möjliggör social, miljömässig och ekonomisk utveckling i lokalsamhället.

Nu finns en möjlighet för de guldsmeder som vill använda Fairtrade-certifierat guld i sina smycken. Guldsmedernas registreringssystem riktar sig till mindre juvelerare, guldsmeder och silversmeder som vill använda etiskt framtaget Fairtrade-guld och silver i sina smycken. Material som finns att tillgå är exempelvis plåt, tråd, rör och gjutningskorn som används för att tillverka smycken. Den årliga registreringen är gratis och kräver väldigt lite administration.

Den som registrerar sig samtycker till att följa villkoren som innebär att man ska:

  • använda sig av Fairtrade godkänt marknads och kommunikationsmaterial
  • använda högst 500g guld/platina och högst 2 kg silver per år
  • tillåta slumpvisa kontroller som säkerställer att villkoren efterlevs
  • att inte kunna märka/stämpla sina smycken med Fairtrade-märket.

Guldsmedernas registreringssystem är ett bra sätt för guldsmeder att kunna använda Fairtrade-certifierade material och på så vis öka konsumenternas tillgång till Fairtrade-guld och genom detta också gynna småskaliga gruvorganisationer och deras samhällen.

Läs mer här om du är guldsmed och vill registrera dig 
Här kan du se vilka svenska guldsmeder som registrerat sig

För mer information
Elisabet Lim, Produktansvarig. Mail: elisabet.lim@fairtrade.se Telefon: 08-1220 89 13
Läs mer på www.fairgold.org

Dela