Meny

Harold Suarez, anställd vid bananplantage, Colombia

Harold Suarez, 32 år, är anställd på bananplantagen Montesol och har jobbat hårt för ett bättre liv åt sig själv, sitt samhälle och sina kollegor.

Harold Suarez

Harold Suarez, anställd på bananplantagen Montesol.

”Jag känner att vi har tagit oss ur den onda cirkeln av fattigdom. Nu har jag en utbildning, verktyg för att förhandla och jag är stolt över att kunna föra mina kollegors talan. Nu kan jag ana ljuset i tunneln.”

– Jag har arbetat inom bananindustrin i ungefär tio år. Jag bor i Urabá, en region som består av 20 000 hektar bananplantage och som har ungefär 38 000 anställda. Det här är bananens land. Folk reser från Colombias alla hörn för att arbeta här. Vi har alla lidit av våldsamheterna och de ekonomiska svårigheterna som varit i vårt land men dag för dag så bygger vi nu en bättre region.

Fairtrade-certifieringen har förbättrat demokratin på plantagen

– Min nuvarande arbetsgivare Montesol har varit Fairtrade-certifierad i fem år. Jag är stolt över att representera de andra anställda och att få förhandla å deras vägnar med plantageägaren. Vårt kollektivavtal täcker löner, förmåner och anställdas individuella utmaningar. Vi får också gratis juridisk utbildning i anställdas rättigheter, antidiskriminering, jämställdhet och barnarbetesförbud.

– Colombia är ett mångfaldigt land; bara i min region finns det över 30 olika etniska grupper. Därför är det viktigt att säkerställa att människor med olika etnicitet, kulturell bakgrund och könsidentitet behandlas lika, vilket inte var en självklarhet när jag började i bananindustrin. Utbildningen har förbättrat den demokratiska strukturen på plantagen och har hjälpt oss att förhandla till oss extra föräldraledighet och -lön, och fastän vi alltid har haft en god relation med chefen, så har vi nu en bättre ömsesidig förståelse mellan ledning och anställda.

Arbetskläder och dricksvatten möjliga tack vare Fairtrade

– Jag är stolt över att ha åstadkommit tydliga förbättringar i våra arbetsförhållanden. Tidigare var vi ofta tvungna att arbeta obetald övertid, men det sker inte längre. Vi är nu mycket strikta med övertid eftersom vårt jobb är så fysiskt krävande. Enkla förändringar som denna och att få rätt arbetskläder och -utrustning, vilket är en del av Fairtrades kriterier, har gjort enorm skillnad. Det är inte alla plantager som har det så. På mitt förra jobb till exempel, behövde de anställda ta med sig eget dricksvatten trots att det fysiska arbete som krävs på en bananplantage gör dig mycket törstig. När jag började på Montesol, erbjöds inte dricksvatten här heller, men när plantagen blev Fairtrade-certifierad, så var det ett krav. Så fastän det innebar en extra kostnad för affärsverksamheten, blev det en förmån för de anställda.

Fairtrade-premien har möjliggjort utbildning

– Jag upplever en skillnad i livskvalitet sedan jag började på den Fairtrade-certifierade plantagen. Tidigare hade jag en begränsad inkomst och färre möjligheter att växa som individ. Vi hade förut inte möjlighet att skicka våra barn till skolan. Inkomsten var för låg och de flesta allmänna universitet ligger 50 mil bort. För att framtida generationer ska få den möjligheten så har vi avsatt en del av Fairtrade-premien till att investera i högre utbildning. Hittills har vi investerat 30 000 dollar i detta. Jag har också personligen fått nytta av detta då jag nyligen fullgjorde en professionell kurs i ekonomi. Femton andra personer har tagit examen med betyg. På Montesol tillfrågades också personalen vilken specifik utbildning som vi skulle tycka var mest användbar, och vi har valt kurser i konflikthantering, familjeplanering och hushållsbudget – alla möjliggjorda genom Fairtrade.

– Fairtrade-premien har också investerats i nya hem till anställda i behov av bostad. Bostadsplaneringen har blivit medfinansierad av regeringen. Utan det här programmet hade dessa människor varit tvungna att hyra hus som är obeboeliga, som saknar ordentligt golv och väggar och med familjer på sex personer eller mer som trängs i ett rum.

– Det har varit en stor välsignelse att bli Fairtrade-certifierade och att få det här ekonomiska och sociala stödet. Det har förändrat livet för många människor. Jag känner att vi har tagit oss ur den onda cirkeln av fattigdom. Nu har jag en utbildning, verktyg för att förhandla och jag är stolt över att kunna föra mina kollegors talan. Nu kan jag ana ljuset i tunneln.

Dela