Farmers John Mugo, Margareth Njeri and Simon Wambugo pick tea leaves in the field near Othaya.

blogg / 30 okt 2017

Hur mäter vi Fairtrades effekter?

Har du någon gång sett de där husprogrammen på TV som får en total make-over? På en vecka byts ett nedslitet hus ut mot ett stort drömhus, före och efter-bilder skapar häpnadsväckande resultat. Men hur ser verkligheten och det bakomliggande arbetet egentligen ut?

Det här är utmaningar som Fairtrade och många andra organisationer i utvecklingssektorn står inför. Hur mäter man egentligen inverkan och effekter på något så stort och komplext? Hur vet du huruvida framgången för ett odlarkooperativ kommer från Fairtrade-certifieringen och det stöd som följer därtill, eller om dess framgång beror på utbildning som odlare fått genom en lokal organisation? Hur kan du mäta skillnaden ”före” och ”efter” när ingen baslinjedata finns? Hur kan man göra det lättare att rapportera resultat för de odlare som kämpar med att fylla i komplicerade frågeformulär, odlare vars viktigaste mål är ett levebröd som räcker för att försörja sin familj.

Odlarna John Mugo, Margareth Njeri och Simon Wambugo från tekooperativet Iriaini Tea Factory i Kenya. Foto: Riccardo Gangale

Odlarna John Mugo, Margareth Njeri och Simon Wambugo från tekooperativet Iriaini Tea Factory i Kenya. Foto: Riccardo Gangale

Detta här är svåra och komplexa frågor. Vi behöver hitta lösningar som fungerar rent praktiskt för de odlare som väljer att sälja sina varor enligt Fairtrade-kriterierna. Fairtrade International arbetar ständigt med att förbättra kontroller, utvärderingar och utbildning för att maximera Fairtrades effekter för odlare. Genom utveckling av metoden ”Theory of change”, kan vi ta del av hur Fairtrades arbete påverkar odlare och arbetare på olika håll i världen.

Nyligen publicerades en ny rapport från Overseas Development Institute (ODI) som ger en omfattande granskning av den forskning som gjorts om Fairtrade under de senaste sju åren. Forskare har granskat mer än 500 oberoende forskningshandlingar som publicerats mellan 2009 och 2015. Därefter har man fokuserat på 45 utvalda rapporter som gett mer information inom sju specifika områden relaterade till Fairtrades ”Theory of change”.

Vad visar rapportens resultat?

Resultatet ligger mycket nära Fairtrades egna undersökningar. Studien visar exempelvis att Fairtrades minimipris är otroligt viktigt då många av jordbrukarna gynnas av den, särskilt under perioder då internationella marknadspriser är låga. En studie av bananodlingar fann även att ”jämfört med konventionell handel hjälper Fairtrade jordbrukarna att förbättra sina marginaler med cirka 49 procent”.

Enligt studien har även den försäljningsbaserade Fairtrade-premien medfört stora fördelar för odlare och anställda samt deras samhällen. Till exempel har förbättringar inom skola och jordbruksutrustning möjliggjorts av premien. Flera av de studier som granskats visar även hur producentorganisationer fått en starkare ställning genom Fairtrade genom utbildning, bättre priser och mer tekniskt stöd. ODI-rapporten slår fast: Fairtrade har haft positiva effekter på arbetsförhållanden där exploaterande arbetsförhållanden tidigare har förekommit.

Barn utanför en grundskola i Elfenbenskusten som byggts med hjälp av finansiering från Fairtrade-premien. Foto: Nabil Zorkot

Barn utanför en grundskola i Elfenbenskusten som byggts med hjälp av finansiering från Fairtrade-premien. Foto: Nabil Zorkot

Utmaningar inom Fairtrade

Vägen är fortfarande lång och verkligheten kan vara hård. Studien pekar på att arbetare på mindre jordbruk som tillhör en marginaliserad grupp behöver få bättre hjälp genom Fairtrade-certifieringen. Fairtrade har även haft begränsad framgång med att höja lönerna för tillfälliga plantagearbetare. Slutligen behöver odlare ännu mer stöd för att kunna förbättra sin produktion och öka kvalitén på sina grödor. Det behövs även mer studier på andra grödor än kaffe, som tillhör den gröda som det görs mest forskning kring.

Fairtrades minimipris och premie är något som är väl undersökta, men mycket få studier har tittat på jämställdhet inom kooperativen eller hur Fairtrade-certifieringen påverkar miljön.

För att kunna göra mer grundliga studier inför Fairtrade såkallade baslinjestudier i syfte att underlätta för oss att följa producentorganisationers utveckling från dag ett. All forskning som vi gör om Fairtrade finns tillgängligt på vår hemsida – en anledning till att Fairtrade 2015 utsågs till en av de mest transparenta icke-statliga organisationerna av Bond/Nido. Sist men inte minst har Fairtrade skapat ett internt kunskapshanteringssystem där forskningsresultat och informell kunskap kan samlas.

All nyttig fakta som kommit fram genom denna rapport är något som Fairtrade International tar på största allvar och arbetar vidare med. ODI-rapporten är bara en del av det arbete som sker för att mäta Fairtrades påverkan och hur arbetet kan bli ännu bättre. Fairtrade International har just ingått ett partnerskap med universitetet i Leeds för att skapa ett större engagemang mellan akademin och Fairtrade för att göra forskningen ännu mer användbar. Genom forskning kan Fairtrades effekter bli ännu bättre och fortsätta verka för de 1,66 miljoner odlare och anställda.