Meny

Inför mors dag – jämställdhet en av världens största utmaningar

I helgen infaller mors dag: Ett angeläget tillfälle att stanna upp och fundera över hur kvinnor och mödrar i världen egentligen har det ställt. Vilka utmaningar möter de, hur är det med jämställdheten i världen och vilka strukturer ligger bakom de gåvor vi väljer att ge våra kära under högtidsdagar som mors dag?

Moderskap, barnafödande och att vara kvinna är i dag ofta förknippat med stor fara, ojämlikhet och orättvisor. Trots att kvinnors förutsättningar på många sätt blivit bättre de senaste åren – fler flickor går i skolan, fler kvinnor utför avlönat arbete och fler länder har infört lagar mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap – kvarstår utbredda problem med bland annat kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. FN:s generalsekreterare António Guterres kallade nyligen projektet med att uppnå könsjämlikhet för världens största människorättsutmaning.

FN-organet UN Women varnar nu även för att jämställdhetsmålet i Agenda 2030, som handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor till 2030, kan bli mycket svårt att nå. Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor fortsätter att drabba unga flickor och kvinnor trots det senaste årets globala engagemang för kampanjen #Metoo. Samtidigt saknas det lagar som skyddar kvinnor från denna typ av våld och trakasserier i närmare 50 länder.

Ikonen för mål 5 i Agenda 2030

Arbetet med mål 5 av de globala målen går alldeles för långsamt, varnar UN Women.

Pågående och återkommande risker

Så länge det råder brist på tillgång till mödravård, preventivmedel, gynekologi och andra liknande resurser kommer riskerna vara fortsatt stora. Många kvinnor saknar också tillgång till en egen ekonomi, vilket förstärker ojämlikheten mellan könen ytterligare. Bland annat riskerar flickor som växer upp i fattiga hem att giftas bort i ung ålder. Det medför ofta mycket tidigt barnafödande och förhöjd risk för graviditetsrelaterade hälsokomplikationer. Unga kvinnor riskerar förlora rätten att bestämma över sitt eget liv.

Kvinnors osynliga arbete

Som om bevis skulle behövas för vikten av att kvinnors rättigheter stärks, beräknas det att 60–80 procent av all världens mat odlas och produceras av kvinnor. Trots det utgör kvinnor mindre än 20 procent av världens markägare. Dessutom ligger lönegapet mellan män och kvinnor inom jordbrukssektorn på 40 procent – i jämförelse med snittsiffran 23 procent för andra yrken.

Anledningarna till kvinnors begränsade inflytande har vi rapporterat om flera gånger tidigare. Det handlar bland annat om att kvinnor arbetar med mindre formella sysslor såsom obetalt hushållsarbete, saknar möjlighet att stå som markägare samt nekas åtkomst till beslutsfattande positioner och viktig information. Kvinnors arbete syns därför inte alltid i statistiken men är minst lika viktigt för produktionen. Eftersom tjänsterna ofta är informella saknas tillgång till socialt skyddsnät. Kvinnor kan därmed vara extra sårbara i samband med sjunkande priser på världsmarknaden och vid naturkatastrofer och klimatförändringar.

Kvinnor tvättar bananer på plantage

Kvinnors arbete på plantager är ofta mindre synligt än mäns. Foto: Nathalie Bertrams

Krävs internationella satsningar

Vi vet att välståndet i samhällen ökar när kvinnor får bidra på lika villkor som män. Det är ingen ny information. Trots det fortsätter kvinnor att vara marginaliserade.

Statistik visar att världens fattigdom minskar och det är glädjande nyheter. Men det gäller också att kvinnor kan få sin del av kakan. Behovet av ekonomiska och hållbara globala satsningar är stort. Ett sätt är att anställa fler kvinnor och skapa goda arbetsvillkor som stärker kvinnor och skyddar deras hälsa och rättigheter. Fairtrade är ett exempel på sådant initiativ som går hand i hand med regeringens arbete med Agenda 2030. Genom att Fairtrade-certifierade odlare får ett minimipris som minst täcker produktionskostnaden skapas förutsättningar för att ge kvinnliga odlare ökad trygghet.

Genom Fairtrade-premien, som genereras av försäljningen av Fairtrade-märkta produkter, kan kvinnliga odlare planera långsiktigt. De kan välja att satsa på infrastruktur som skola, sjukvård och vägar eller investera i själva produktionen. En följd av detta är också att barnarbete motverkas, eftersom barnen till föräldrar med säkrare inkomster kan gå i skolan istället för att arbeta. Sådana satsningar gynnar även andra kvinnor i samhället som också får ta del av fördelarna med premie-projekten.

Jämställdhetsprojekt på rosodlingar

Många Fairtrade-certifierade producenter arbetar aktivt med jämställdhet. Fairtrade-premien ses som ett verktyg för att kunna göra konkreta satsningar som gynnar kvinnor. På rosplantagen Ravine i Kenya har de anställda bland annat bildat en jämställdhetskommitté som behandlar frågor om kvinnors arbetsförhållanden, mammaledighet, amningspauser och bearbetning av sexuella övergrepp.

Liknande kommittéer finns också på rosplantagen Panda Flowers Limited i Kenya, vars gedigna arbete för jämställdhet och mödravård vi rapporterat om tidigare. Här har Fairtrade-premien delvis investerats i upprustandet av en kvinnoklinik som förlöser runt 500 kvinnor i månaden på smidigt och säkert sätt. Så här säger Penninah Njambi, som är anställd på Panda Flowers:

Fairtrade betyder mycket för oss. det är vårt enda verktyg för att kunna planera vår framtid.

De anställda på blomplantagen Waridi, även den i Kenya, har satsat premiepengar på införskaffande av mensskydd till totalt 250 flickor i tre grundskolor i området. Odlarna har även infört ett utbildningsprogram som syftar till att stärka kvinnor genom att främja deras hälsa, ekonomi och position på arbetsplatsen och i samhället.

Patricia Awino, rosodlare på Wairidi rosplantage.

Patricia Awino odlar rosor på Waridi Limited flower farm. Foto: Nathalie Bertrams

Fairtrade-rosor på mors dag

De kenyanska rosplantagerna Ravine, Panda Flowers och Waridi är tre av otaliga exempel på Fairtrade-certifierade producenter som jobbar med jämställdhet på olika sätt. Hoppfulla projekt genomförs också inom andra produktgrupper. Men eftersom rosförsäljningen i Sverige är stor omkring just mors dag kan det vara värt att tänka lite extra på vilken ros du väljer denna gång. Det är dessutom lätt att göra – eftersom mer än varannan ros som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt!

Dela