Meny

Inger Kornelius, förtroendevald, Kommunal Kalmar

Emilie Persson, projektledare med ansvar för kampanjer och utbildningar på Fairtrade Sverige, intervjuade Inger Kornelius som är fackligt förtroendevald inom Kalmar kommun. Inger ansvarade för att samordna Kommunal Kalmars sektions framgångsrika deltagande i Fairtrade Challenge 2015 – de nådde ut till hela 322 arbetsplatser och hade 4756 deltagare.

Bilden visar Kommunalmedlemmar på avdelningen Mjölnaren, Möregården i Hagby som deltog i Fairtrade Challenge 2015

Bilden visar Kommunalmedlemmar på avdelningen Mjölnaren, Möregården i Hagby, som deltog i Fairtrade Challenge 2015

Varför har du och er sektion valt att arbeta så helhjärtat med Fairtrade och Fairtrade Challenge?

De värden Fairtrade står för är en del av hela sektionens  livsfilosofi, Fairtrade hjälper ju så många, och det är viktigt att inte bara att tänka på vad vi själva äter utan vad vi även ger tillbaka till de odlare och anställda som producerar varorna. Det är viktigt att premiepengarna används till att förbättra villkoren för arbetare, vi blev speciellt berörda av att höra om ett exempel där producenterna hade  valt att använda Fairtrade-premien för att bygga en stor gångbro som förkortade arbetarnas väg till arbetet väsentligt.

Min första reaktion när vi fick information om Fairtrade Challenge för flera år sedan var helt ärligt – inte ytterligare en pålaga uppifrån, men den tanken försvann så fort jag satte mig in i varför Fairtrade behövs och jag ville lära mig mer. Jag skulle i dag aldrig köpa en ros som inte Fairtrade-märkt!

Vi pratade om Fairtrade Challenge på sektionen och jag var den som drev på att vi skulle vara delaktiga. ”Självklart ska vi klara det här och vi ska hjälpas åt!” Vi har hållit på med Fairtrade Challenge i många år och vi på sektionen är öppna för att testa på nya saker, vi tycker det är viktigt att ha ett brett förhållningssätt. Exempelvis är vi även med i Pridetåget i Kalmar.

Hur syns ert engagemang i Fairtrade Challenge gentemot era medlemmar?

Vi informerar i god tid om Fairtrade Challenge via det veckoblad som går ut till alla arbetsplatsombud som är runt 240 stycken. Arbetsplatsombuden förmedlar sedan informationen till medlemmarna på sin arbetsplats genom anslagstavlor, eller mail. Arbetsplatsombuden får tips på vad de ska tänka på kring Fairtrade Challenge och vi bjuder in dem att under en vecka komma till sektionen och hämta choklad och material. Vi tycker att Fairtrade Challenge är en trevlig aktivitet för att rekrytera nya medlemmar.

Vad är framgången för er lyckade satsning förra året?

Det ligger långsiktig planering bakom vårt deltagande och vi har varit duktiga med att informera våra arbetsplatsombud väl om Fairtrade Challenge. Ibland kan det kännas lite kämpigt men då är det viktigt att inte ge upp –  håll i och håll ut tillsammans!

Dela