Kaffeodlare i det Fairtrade-certifierade kooperativet Tiemelonla Nich Klum cooperative (TNK) får möjlighet att anpassa och ställa om sin produktion efter klimatförändringar.

nyheter / 09 jun 2016

Kaffeodlare i Mexiko återhämtar sig från effekterna av klimatförändringar

Småskaliga kaffeodlare tillhör några av de som drabbats allra hårdast av klimatförändringarna. De senaste åren har den så kallade kafferosten, La Roya, påverkat kaffeodlingen i Latinamerika. Kafferosten, som är ett svampangrepp, hänger ihop med ökade regnmängder, fuktighet och högre temperaturer och är effekten av ett förändrat klimat.

I Mexiko ledde kafferosten 2012 till att kaffeodlare förlorade 40% av sin skörd och sjukdomen fortsätter att vara ett stort hot mot odlarnas försörjning.

Kaffeodlare-i-Mexiko-anpassar-sin-produktion-efter-klimatforandringar

Kaffeodlare i det Fairtrade-certifierade kooperativet Tiemelonla Nich Klum cooperative (TNK) får möjlighet att anpassa och ställa om sin produktion efter klimatförändringar.

Tiemelonla Nich Klum cooperative (TNK) ligger i de mexikanska högländerna och är ett av de kooperativ som drabbats hårt av kafferosten. Kooperativet, som både är och ekologiskt och Fairtrade-certifierat, förlorade 60% av sin skörd under 2014-2015. Vissa medlemmar förlorade nästan hälften av sina kaffeträd till La Roya. Flera av medlemmarnas kaffeträd hade blivit gamla och man använde sig av ineffektiva jordbruksmetoder vilket bidrog till att odlarna drabbades så hårt.

För att stötta kooperativet och odlarna har Fairtrade International tillsammans med CLAC, det regionala producentnätverket för Latinamerika, och Lidl Tyskland startat ett ettårigt projekt, ”Supporting Indigenous Organic Coffee Producers in Mexico Adapt to Climate Change”. Projektet löper mellan augusti 2015 och augusti 2016 och syftar till att odlarna ska få möjlighet att återhämta sig från följderna av kafferosten samt öka sin motståndskraft mot klimatförändringar.

Projektet har tre huvudsakliga områden:

  1. Öka odlarnas kunskap om klimatförändringar.
  2. Plantera 125 000 kaffeträd för att förnya medlemmarnas odlingar.
  3. Utbilda odlare i effektiva jordbruksmetoder

Hittills har 27 odlare utbildats inom programmet där de fått kunskap i vikten av att föryngra kaffeträden och bevara en bördig odlingsmark. De kommer i sin tur att föra kunskapen vidare till fler medlemmar. Som ett resultat av utbildningen har kooperativet redan utvecklat en plan för att de ska kunna möta utmaningarna och hoten klimatförändringarna för med sig. De har också beslutat att plantera en ny kaffesort som är mindre känslig för La Roya.

Medlemmarna i kooperativet är ivriga att implementera sin nyvunna kunskap. ”Om vi inte tar hänsyn till hur klimatet förändras kommer allt det hårda arbete som kaffeodlarna lägger ner förloras och vi kommer inte längre ha några kaffeodlingar”, säger Adolfo Lopez Álvaro, medlem i kooperativet TNK.