Arvid Nordquist kaffe AMIGAS kommer från kvinnodrivna kaffefarmer och är såväl ekologiskt som Fairtrade-certifierat.

blogg / 03 mar 2017

Kaffet som gör det osynliga synligt

Dagens gästbloggare Erica Bertilsson, marknadschef på Arvid Nordquist, skriver om vikten av att stärka kvinnor i kaffeodling. Ett exempel på detta är kaffet som kommer från kvinnodrivna kaffefarmer.

arvid-nordquist-amigas

Arvid Nordquist kaffe AMIGAS kommer från kvinnodrivna kaffefarmer och är såväl ekologiskt som Fairtrade-certifierat.

”Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.”

Så skriver FN i en av sina globala mål för hållbar utveckling, Mål No 5. Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig samhällsutveckling.

Projekt som stärker kvinnliga jordbrukare

Det pågår många projekt i kaffeodlande länder att stärka kvinnliga jordbrukare. Projekt som så tydligt visar att jämställdhet och ekonomisk utveckling hör ihop och hur global handel kan vara ett verktyg. 70% av världens kaffe odlas på små familjejordbruk. Kvinnor gör en stor del av arbetet på dessa kaffefarmer, men de har sällan tillgång till de resurser som behövs för att utveckla jordbruket.

Kvinnor får inte äga jorden de brukar

Många kaffeodlande länder är fattiga och ofta påverkade av interna konflikter. Många kvinnor är änkor eller så har männen flyttat till städerna i hopp om bättre förutsättningar. Kvar på landsbygden blir kvinnor och barn. Patriarkala system gör att kvinnorna sällan står som ägare till jorden de brukar vilket blir ett hinder för att få lån till gödsel, redskap eller till nya mer motståndskraftiga plantor. Att inte ha äganderätten till sin jordlott är också ett hinder för att kunna gå med i kooperativ och därigenom få tillgång till utbildning och exportmarknader.

Genom att ge kvinnliga odlare hjälp till just detta kan jordbruket förbättras, vilket ger både en större produktion, bättre kaffe och bättre inkomstmöjligheter. Men det ger också en ökad tillgång på världsmarknaden till eftertraktat kaffe. Just det kaffe som vi svenskar gärna vill dricka.

”Det här sammanfattar också så bra Fairtrades roll i den globala handeln; att sammanlänka behov hos både odlare och köpare”.

Kaffeodlingar som drivs av kvinnor

Arvid Nordquists Chefsblender Philippe Barreca har rest i kaffeländer i över 30 år, han har många gånger reflekterat över hur väl kvinnodrivna farmer sköts. Att lansera ett kaffe som synliggör detta har därför länge funnits med på vår ”Att göra lista”.

arvid-nordquist-amigas-kaffe-fairtrade

AMIGAS är ekologiskt odlat och Fairtrade-certifierat kaffe från Arvid Nordquist.

Nu när vi säkerställt att allt vårt kaffe är 100% hållbart certifierat och rostat fossilfritt så var det äntligen dags att lansera AMIGAS – kaffet som kommer från kvinnodrivna kaffefarmer, ekologiskt och Fairtrade-certifierat. Det är vi alldeles särskilt stolta över, inte minst en dag som denna.   

/Erica Bertilsson, Marknadschef på Arvid Nordquist