blogg / 09 nov 2017

Arbetet med att stoppa klimatförändringarna fortsätter

Äntligen är klimatet på agendan. I början på veckan drog klimatkonferensen i Bonn i Tyskland igång, där världens länder under två veckor ska fortsätta arbetet med klimatavtalet och hur vi ska stoppa klimatförändringarna.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. Avtalet trädde i kraft 2016. Men vad skrev länderna egentligen under på? Ett av målen är att den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader, ambitionen är att den ska stanna vid 1,5 grader. Fattiga länder ska få hjälp med att begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. Länderna ska även redovisa sina utsläpp till FN och det finansiella stödet för klimatinsatser i fattiga länder ska öka. År 2020 ska stödet uppgå till 100 miljarder och det ska sedan vara miniminivå per år fram till 2025. Varje land bestämmer sina egna mål, och var femte år ska klimatplanen ses över och ambitionerna trappas upp. Ett långsiktigt mål med avtalet är att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av århundradet.

Fiji är värdland

I år är önationen Fiji värdland. Fiji består av mer än 300 öar och är likt många andra öar hotad av den globala uppvärmningen och mycket utsatta för extremt väder och förhöjda havsnivåer. 2016 drabbades Fiji hårt av cyklonen Winston, sex personer dog och majoriteten av nationens en miljon invånare stod utan el. Landets sockerodlare drabbas återkommande av det oförutsägbara vädret med både översvämningar, torka och återkommande cykloner som får stora konsekvenser för landets kustsamhällen och jordbruk. Under mötet kommer Parbindra Singh, ordförande för Fairtrade-certifierade Lautoka Cane Producers Association och medlem av Fairtrade Network of Asia Pacific Producers (NAPP), höja rösten för Fijis sockerodlare för att få länderna att fullfölja sina åtagande att minska sina skadliga utsläpp.

Foto: Jakub Kaliszewski

Foto: Jakub Kaliszewski

Vad är att vänta?

Två saker stod klart på förhand när ledare från världens länder på måndagen samlades, dels att vad som hittills avtalats inte räcker för att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader. Dels att klimatskeptiker mobiliserar för att sprida missvisande budskap.

Egentligen är inga avgörande beslut att vänta under mötet i Bonn men det finns några puckar som ändå förväntas bli stora. En av dem är USA som tidigare i våras meddelade att de drar sig ur avtalet. Beslutet har dock ingen effekt förrän 2020 men vad detta innebär i praktiken för klimatarbetet är en stor fråga. USA är idag ett av de länder som har högst utsläpp av koldioxid per person. USA och Syrien är i dag de enda två länderna som står utanför klimatavtalet.

Förhoppningar på Kinas engagemang

Nu finns det även förhoppningar om att Kina kan bli en ny motor till förändring då USA dragit sig ur. President Xi Jinping har numera ett engagemang i frågan, Kina genomgår en enorm energiomställning mot förnybar energi. 2016 var 12 procent av energiutbudet förnybart, målet är 20 procent år 2030. Kina har även subventionerat sol- och vindkraft under en rad år och är nu världsledande på båda områdena. Dock står även Kina inför stora utmaningar med bland mycket annat, ett stort kolberoende.

Många andra länder har tidigare klagat på att de största utsläppsländerna inte gör tillräckligt vilket nu kan vara på väg att ändras. Men visst, utmaningarna är stora för nästan alla länder som är med i klimatavtalet. 2016 var ett tufft år med de varmaste temperaturerna i mätningens historia enligt tidningen YLE. Erik Solheim, chefen för FN:s miljöprogram, säger att det finns en ”katastrofal klyfta” mellan de löften som staterna gav i Paris och målsättningen att låta temperaturen höjas högst två Celsiusgrader.

Ett av de viktigare resultaten från förra årets klimatmöte var löftet från Climate Vulnerable Forum (en grupp av mestadels länder med utbredd fattigdom som är bland de mest sårbara för klimatförändringar) om att samtliga länder i gruppen ska ställa om till 100 procent förnybar energi så snabbt som möjligt, samt revidera sina nationella klimatplaner före 2020.

Under klimatmötet i Bonn kommer Dario Soto Abril – VD för Fairtrade International att delta, Dieter Overath som är styrelseordförande i Fairtrade Tyskland, Lannette Chiti som arbetar med klimatförändringar på Fairtrade International samt som tidigare nämnt Parbindra Singh från Fiji.